Biblioteksplan

Antagen av Kommunfullmäktige den 25 april 2016, § 84.


Biblioteksplanen omfattar perioden 2016-2018. Den innehåller en beskrivning av de olika biblioteksverksamheterna som finns i kommunen och som är offentligt finansierade, vidare finns nyckeltal avseende folkbibliotekets nuvarande verksamhet samt förväntade nyckeltal vid periodens slut. Planen beskriver också vilka utvecklingsområden som verksamheten särskilt ska arbeta med under perioden.

Arbete med ny biblioteksplan för perioden 2019-2021 pågår.

BiblioteksplanPDF

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 39. Arvika Bibliotek
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Kyrkog 39 A

  • Eriqa Lindsten
  • Kultur- och fritidschef
  • Tfn 0570-818 30