Arvika kommun

Nyheter

 • Har du svarat på medborgarundersökningen?

  Var du en bland de 1 200 utvalda Arvikaborna som fick årets "Medborgarundersökning" hemskickad till dig? Kom ihåg att skicka in dina enkätsvar!För att...
 • slambil

  Slambilen kommer

  Under de närmaste veckorna kommer slambilen till områdena Vagge - Fiskevik - Björkenäs - Dalen - Myre - Kroppstad -
  Västra Brevik - Östra Brevik- Öna ...
 • bibliotekshyllor

  Det händer på Arvika Bibliotek v 40

  Stick- och läscafé. Onsdagen den 5 oktober kl 17.30.Kram Doddo, barnteater från 2 år. Fredagen den 7 oktober kl 9.30 och 10.30. Biljetter bokas på tfn...
 • skorsten

  Ny entreprenör för sotning och brandskydd

  Den 1 oktober tillträder en ny skorstensfejarmästare och entreprenör för sotning och brandskyddskontroll - Sotning och Ventilation. Du når den nya ent...
 • trafik i innerstan

  Trafikavstängningar mârten

  Nu är det dags för Arvikamârten och därmed stängs också delar av centralorten av för trafikanter under vissa dagar.
  • Tivoliplatsen är avstängd 26 septem...
 • trafik i innerstan

  Satsning på företagsklimatet för att vända trenden

  Under 2022 gör Arvika kommun flera insatser för att utveckla företagsklimatet i kommunen. Bland annat planeras en näringslivsdag, utbildning för kommu...

Aktuellt

Samråd ny översiktsplan, ÖP

Förslag till ny översiktsplan för Arvika kommun ställs ut för samråd 7 september-7 november 2022. Mer info och mötestider finns på webbplatsen.

barnhand med ipad och broschyr

Framtidens skola och förskola

Följ det som händer inom skola och förskola i projektet "Framtidens skolorganisation"! Webbsidan uppdateras löpande.

ukrainsk flagga

Frågor och svar om Ukraina

Det kommer just nu många frågor om Ukraina från kommuninvånare. Frågor och svar samlas på vår webbplats.

Till e-tjänster och blanketter

E-tjänster och blanketter

Midsommar på Sågudden

Turist- och evenemangsinfo

Bild på kommunanställda

Jobba hos oss!

Bild på snöröjningsfordon

Kund hos Teknik i Väst AB

Bild från bostadsområdet Dottevik

Hyresgäst hos AFAB

Anslagstavla

Kommunens anslagstavla