Lyssna på sidan Lyssna

Översvämningsskydd Arvika stad

Dammprojekt

Arvika drabbades hårt av översvämningen år 2000 då vattnet steg mer än tre meter över medelvattenstånd. Nu bygger Arvika kommun ett översvämningsskydd för att skydda staden mot framtida översvämningar. Översvämningsskyddet består av tre delar; en huvuddamm i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden samt två spärrdammar på land. Öster spärrdamm stod färdig år 2015, väster spärrdamm färdigställdes i oktober år 2016, medan arbetet med huvuddammen pågår och kommer att avslutas under år 2019.

Arvika Teknik AB rapporterar här från arbetet med översvämningsskyddet. Du kan också se bilder från projektet på Instagram @arvikaoversvamningsskydd.

I länkrutan finns mer information, bland annat tidsplanen och vad som hänt tidigare i projektet.

Detta händer just nu: hösten 2018

Nu börjar den östra sidan av dammen att bli färdig. Det enda som återstår är nu att bygga dammkrönet, det vill säga körbanan ovanpå dammen. Arbete pågår med att att riva den östra fångdammen (torrdockan), samtidigt som den västra fångdammen byggs upp. Sundet stängs aldrig helt utan vatten kommer hela tiden kunna strömma mellan Glafsfjorden och Kyrkviken.

 

Sundet stängt för båttrafik 2018-10-08--2019-04-30

Sjöfartsverket stänger den allmänna farleden i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden för all sjötrafik under perioden 2018-10-08 till 2019-04-30, med anledning av pågående byggnation av översvämningsskydd för Arvika stad. Vi beklagar eventuella problem som orsakas av avstängningen.

Farledsbeteckning: 957
Områdets avgränsning: 59° 37,850´ - 59° 37,750´
Sjöfartsverkets beslut: 18-03339-03
Ansvarig arbetsledare vid sundet: Lars Andersson, NRC Group, tfn 072-511 40 50

Byggarbetsplatsen är avstängd för allmänheten

På förekommen anledning har entreprenören som bygger översvämningsskyddet fått förstärka med ytterligare avspärrningar mot byggarbetsplatsen.

Det finns personer som lockats av möjligheten att kunna passera över pålbryggorna, som anlagts i samband med bygget. Detta är inte tillåtet.

På området sker arbete med stora maskiner och det innebär livsfara att ge sig in i det avspärrade området. Pålbryggorna är heller inte avsedda eller säkert utformade för fotgängare och cyklister, varför passage heller inte är tillåtet när arbetet är avslutat för dagen eller under helger. Så för din egen säkerhet och för dem som arbetar på bygget, respektera förbudet.

Byggarna

Spärrdammarna på land byggdes i egen regi av Arvika Teknik AB, medan huvuddammen byggs av NRC Group och pumpstationen byggs av Purac.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-09-25
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 20. Teknisk stab
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Elin Alsterhag
  • Chef Teknisk stab
  • Tfn 0570-817 57

  • Rolf Ränkeskog
  • Projektledare
  • Tfn 0570-816 16