Översvämningsskydd Arvika stad

Dammprojekt

Arvika drabbades hårt av översvämningen år 2000 då vattnet steg mer än tre meter över medelvattenstånd. Nu bygger Arvika kommun ett översvämningsskydd för att skydda staden mot framtida översvämningar. Översvämningsskyddet består av tre delar; en huvuddamm i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden samt två spärrdammar på land. Öster spärrdamm stod färdig år 2015, väster spärrdamm färdigställdes år 2016, medan arbetet med huvuddammen pågår och kommer att vara klart 1 juli 2020.

Teknik i Väst AB rapporterar här från arbetet med översvämningsskyddet. Du kan också se bilder från projektet på Instagram @arvikaoversvamningsskydd.

I länkrutan finns mer information, bland annat tidsplanen och vad som hänt tidigare i projektet.

Detta händer just nu: sommaren och hösten 2020

Efter slutbesiktning 30 juni kommer eventuella anmärkningar att åtgärdas. Dessutom återstår att plantera träd och återställa den åker som under byggtiden använts för avvattning av muddermassor. När det arbetet är klart kommer byggvägen tas bort.

Självklart ska vi fira att översväningsskyddet äntligen står klart - så fort corona tillåter.

Sundet öppet för båttrafik från och med 2020-05-01

Under vintern har sundet varit stängt med anledning av pågående byggnation av översvämningsskydd för Arvika stad. Från och med den 1 maj 2020 kommer sundet att vara öppet för båttrafik.

Anläggningen får inte beträdas

Tänk på att anläggningen inte får beträdas av obehöriga. Det råder även badförbud från anläggningen. Att bada från anläggnignen är förenat med livsfara, då det på flera ställen är grunt och stenigt. Rör och stålspont från byggtiden har kapats vid botten.

Byggarna

Spärrdammarna på land byggdes i egen regi av Arvika Teknik AB, medan huvuddammen byggs av NRC Group och pumpstationen byggs av Purac.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-07
Kontakta oss
  • Teknik i Väst AB
  • 12. Teknisk stab
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Elin Alsterhag
  • Chef Teknisk stab
  • Tfn 0570-817 57

  • Rolf Ränkeskog
  • Projektledare
  • Tfn 0570-816 16