Gateskolan

Gateskolan

Gateskolan ligger centralt beläget i Arvika. På Gateskolan är vi omkring 420 personer; 370 barn/elever och 50 vuxna. Personalen i grundskolan arbetar i arbetslag årskursvis från förskoleklass till årskurs 6, men verksamheten präglas i övrigt av stor samverkan mellan arbetslagen.

Fritidsverksamheten är uppdelad i två avdelningar; fritids Labolina (förskoleklass till åk 1) och fritids Laban (årskurs 2 till 5). Totalt är ungefär 180 elever/barn inskrivna på fritids.

Våra övergripande mål är att vi har en skola/skolbarnsomsorg där;

 • alla trivs och känner trygghet
 • miljön och arbetsklimatet är positivt
 • alla känner att de kan påverka
 • alla känner arbetsglädje och har utvecklingsmöjligheter
 • alla känner att de är sedda
 • alla får stimulans efter sina förutsättningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-28
Kontakta oss
 • 96. Gateskolan
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Jägarg 1

 • Liselott Stridh
 • Rektor
 • Tfn 0570-819 02
 • Mobil 073-030 97 46

 • Erica Fager
 • Bitr rektor (Gate fritids)
 • Mobil 070-231 06 57

 • Lena Karlsson
 • Administratör
 • Tfn 0570-819 00

 • Sjukanmälan
 • Tfn 0570-819 00

 • Kontaktlista