Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av häckar och buskage i korsningar och vid utfarter. Som fastighetsägare kan du rädda liv genom att se till att buskar och häckar hålls nerklippta. Plan- och bygglagen säger att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

 • Om din fastighet har utfart mot gata bör du se till att dina växter där inte inte är högre än 80 cm i sikttriangeln - sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
 • Om du har en hörntomt som ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.
 • Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över en gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
 • Planera gärna redan när du planterar din häck och dina buskar. Stora träd och buskar bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen, medan häck- och buskplantor bör stå 60 cm innanför.

Läs mer och se förklarande bilder i broschyren "Hjälp oss". Riktlinjerna gäller även för dig med högt staket eller mur.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-06
Kontakta oss
 • Teknik i Väst AB
 • 31. Gator och vägar
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Rosendalsvägen 19

 • Jerry Karlsson
 • Driftchef
 • Tfn 0570-817 71