Lyssna på sidan Lyssna

Våld och hot

Utsätts du för våld, kontakta polisen. Du kan också vända dig till Socialtjänsten och ansöka om bistånd. Allt för många utsätts för våld i en nära relation. Våldet kan ta sig många uttryck. Fysiskt våld, som till exempel knuffar och slag, verbala kränkningar med mera. Allt som försöker få partnern att avstå från något önskat eller tvingas att göra något mot sin vilja, räknas som våld. Stödinsatserna utformas efter individuella behov.

Områden där vi kan hjälpa eller hänvisa till hjälp;

 • Råd och samtal
 • Ekonomiskt bistånd
 • Skyddat boende
 • Vårdnad, umgänge
 • Nytt permanent boende
 • Rättsprocesser
 • Besöksförbud
 • Brottskadeersättning
 • Sekretessmarkering, kvarskrivning, fingerade personuppgifter

Ickevåldsgrupp för män (IVM)

Socialtjänsten erbjuder också gruppbehandlingen "Ickevåldsgrupp för män" (IVM). Behandlingen riktar sig till män med våldsproblematik i nära relationer.

Våld ska inte mötas med våld. I behandlingen ska männen bemötas med respekt, värme och förståelse. Vi ska tro på varje mans möjlighet att förändra sig och bli en bättre människa ifråga om sina handlingar gentemot andra. Tro och hopp ska förmedlas till männen. Men också realism, det är en stor och krävande uppgift att förändra sig. Det är en ännu större uppgift att klara av att ta på sig och leva med de skador man förorsakat sina närmaste. Men vi och deltagarna i gruppen kan hjälpa till.

Behandlingens innehåll

Behandlingen sker i grupp, 5-8 män som söker behandlingen frivilligt.

Varje man får först 3-5 enskilda samtal med behandlarna. Dessa samtal är ”anonyma” och bygger på information, motivation och bedömning.

Gruppbehandlingen bygger på 16 träffar, 1 träff per vecka (torsdag eftermiddag/kväll).

Behandlingen bygger på 8 teman som man tillsammans går igenom, dels rent faktamässigt men också utifrån männens egna berättelser av utövat våld. Detta gör att behandlingen är konkret och gör att männen känner igen sig i varandras berättelser och handlingar.

IVM är en behandling som är utarbetad av norske psykologen Per Isdal utifrån hans behandling, ”Alternativ till våld” (ATV). 

Gruppbehandling - anmälan

Den 24 januari 2019 är startdatum för kommande gruppbehandling. Anmäl dig till Peter Vikander (tfn 070-398 03 84) eller Ann Viklund (tfn 076-135 23 30) senast den 23 november 2018. Peter och Ann kan också svara på dina frågor.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-08-08
Kontakta oss
 • 40. Individ- och familjeomsorg
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Fabriksg 5

 • Socialtjänstens reception
 • Tfn 0570-814 01
 • Tfn tid 8.30-12.00, 13.00-15.30