Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd är en förebyggande och stödjande verksamhet som genom personliga lösningar kan underlätta livsituationen för dig som anhörig. Detta gäller även om den du stödjer eller vårdar redan har hjälp från exempelvis socialtjänst eller skola.

Anhörig är du som har en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, beroende eller missbruk behöver stöd. Oavsett om du är förälder, mor- eller farförälder, syskon, barn, make/make/partner, sambo, vän eller granne så finns anhörigstödet till för dig.

Stödet som erbjuds är stödjande samtal, information, vägledning, samtalsgrupper, caféträffar med olika teman i form av föreläsningar. Vi erbjuder även digitalt anhörigstöd viaTeams.

Det finns också möjlighet till avgiftsfri avlösning i hemmet med 15 timmar per månad för anhöriga över 65 år. (Kontakta biståndshandläggare om du är yngre än 65.)

Anhörigstödet är en service till medborgarna och är kostnadsfritt. Kontakterna dokumenteras inte och tystnadsplikt gäller.

Du har möjlighet att kontakta någon av anhörigkonsulenterna genom telefonsamtal eller e-post.


Ytterligare stödinsatser

Förutom kommunens anhörigstöd finns det fler stödinsatser. Insatser för din närstående kan bidra till att underlätta för dig i din vardag. Kontakta kommunens växel och fråga efter biståndshandläggare eller LSS-handläggare, så får du veta mer. I samtal med handläggaren får du möjlighet att berätta om din situation och handläggaren kan informera om vilken hjälp som finns att ansöka om - därefter görs en individuell behovsprövning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-07
Kontakta oss
  • 127. Anhörigcentrum
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 20

  • Ebba Olsson
  • Anhörigkonsulent
  • Tfn 0570-815 63

  • Jenny Karlson
  • Anhörigkonsulent
  • Tfn 0570-814 60