Inköp, regler och policy

Kommunens riktlinjer och rutiner för inköpsverksamheten är samlade i Upphandlingspolicyn. Policyns främsta uppgift är att kvalitetssäkra kommunens inköpsverksamhet. Upphandlingspolicyn gäller även för de kommunala bolagen.

Arvika kommuns policy säger att direktupphandling (upphandling utan föregående annonsering) får användas upp till ett värde av 700 000 kronor. Denna summa är Arvika kommuns lokalt beslutade tak för lågt värde och gränsen gäller även de kommunala bolagen.

Det är respektive verksamhet inom kommunen eller bolaget som genomför direktupphandling upp till 700 000 svenska kronor. Detta sker genom att minst två leverantörer bör tillfrågas. Ansvarig för upphandlingen väljer leverantör baserat på behov och branschkännedom.

Arvika kommuns direktupphandlingar över 100 000 svenska kronor sker via Upphandlingsenheten i Vismas direktupphandlingsmodul. Denna modul används också av särskilt utsedda användare för bolagens direktupphandlingar.

Inköpsrutin i Arvika kommun

Inköpsrutin i Arvika kommun

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-27