Lyssna på sidan Lyssna

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun

Antagen av Kommunfullmäktige den 30 november 2015, § 271.

 

För kommunens avfallshantering gäller:

  • miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927)
  • föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken
  • lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun

Dessa föreskrifter utgör tillsammans med kommunens avfallsplan renhållnings-ordning för kommunen.

Arvika kommuns avfallsplan håller på att revideras och kommer att vara klar under 2018. De lokala föreskrifterna finns på webbplatsen.

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommunPDF

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-07-18
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 37. Mosseberg
  • 671 81 Arvika

  • Elin Staxhammar
  • Arbetsledare
  • Tfn 0570-76 40 86