Kallelse Arvika Teknik AB

Datum: tisdagen den 27 oktober kl 08.15
Plats: Digitalt sammanträdesrum Zoom

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AT 2020/2-100

4
VD-rapport
AT 2020/3-100


5
Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021
AT 2020/79-040


6
Investeringsplan 2021-2023, budget 2021
AT 2020/80-040


7
Sammanträdestider 2021
AT 2020/82-100

8
Aktuella händelser
AT 2020/4-100


9
Övriga frågor
AT 2020/5-100


10
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27