Kallelse Arvika Teknik AB

Datum: måndagen den 27 september kl 08.30
Plats: Café Carl, Lenungshammar

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
ATAB/2021:1

4
VD-rapport
ATAB/2021:2

5
Delårsrapport 2021
ATAB/2021:49

6
Strategidag
ATAB/2021:50

7
Aktuella händelser
ATAB/2021:3

8
Övriga frågor
ATAB/2021:5

9
Nästa styrelsemöte


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-09-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27