Kallelse Arvika Fastighets AB

Datum: onsdagen den 28 oktober 2020 kl 08:30
Plats: Sammanträdesrum Skive, Arvika Stadshus, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika


Föredragningslista

1
Val av justerare


2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll AFA 2020/2-100

4
VD-rapport
AFA 2020/3-100

5
Verksamhetsplan 2021-2023
AFA 2020/36-040

6
Sanering av fastighet
AFA 2020/37-280

7
Lokal handlingsplan för suicidprevention 2020-2022
AFA 2020/35


8
Sammanträdestider 2021
AFA 2020/40-100

9
Övriga frågor

10
Nästa styrelsemöte

11
Studiebesök hemvist nya högstadieskolan

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27