Kallelse Arvika Fastighets AB

Datum: onsdagen den 29 september 2021
Plats: Sammanträdesrum Ullen, Arvika stadshus


Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AFAB/2021:4

4
VD-rapport
AFAB/2021:5

5
Delårsbokslut 2021
AFAB/2021:47

6
Investering Graningegården
AFAB/2021:48

7
Justering av attestordning
AFAB/2021:49

8
Övriga frågor
AFAB/2021:6

9
Nästa styrelsemöte


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-09-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27