Kallelse Arvika Fastighets AB

Datum: onsdagen den 25 mars 2020 kl 08:30
Plats: Sammanträdesrum Skive, Arvika Stadshus, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika


Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AFA 2020/2-100

4
VD-rapport
AFA 2020/3-100

5
Årsredovisning 2019
AFA 2020/11-042

6
Investering ventilation Garvaren
AFA 2020/20-280

7
Investering Bobutik Pilen
AFA 2020/21-280

8
Övriga frågor
AFA 2020/4-100

9
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-03-19
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27