Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Fastighets AB

Datum: onsdagen den 29 maj 2017 kl 08:30
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika


Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll

Handlingar kommer senare
AFA 2019/2–100

4
Styrelsens sammansättning
AFA 2019/27–100

5
VD-rapport
AFA 2019/3–100

6
Styrelsens arbetsordning
AFA 2019/30–100

7
Tecknande av firma
AFA 2019/32–100

8
VD-instruktion
AFA 2019/31–100

9
Investering kök förskolan Minneberg
AFA 2019/33–210

10
Nyttjanderättsavtal Kronans IK
AFA 2019/36–100

11
Information giftfri förskola

12
Information Utvärdering Plusboende-projektet
AFA 2019/34–100

13
Datum Strategidagar
AFA 2019/35–100

14
Övriga frågor

15
Nästa sammanträde

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-05-26
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27