Lyssna på sidan Lyssna

Eget dricksvatten

Ditt dricksvatten får du antingen genom anslutning till ett kommunalt vattenverk, från en gemensamhetsanläggning eller från egen brunn.

Utanför tätorterna är det många som har en egen vattentäkt - en grävd eller borrad brunn.

Det krävs inget tillstånd för att borra brunn för vanliga hushåll. Om brunnen ska försörja fler än två hushåll är det däremot klassat som vattenverksamhet och ska anmälas till länsstyrelsen.

Det finns också byar där flera hushåll har gått ihop om en gemensam vattentäkt. Fördelen med en gemensam vattentäkt är bland annat att det går att hålla längre avstånd mellan brunnen och avloppsanläggningar och att man kan ha en bättre kontroll på vattnet. För egna brunnar och små samfälligheter gäller Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning, medan större anläggningar omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter.

Ofta håller dricksvattnet i enskilda brunnar god kvalitet, men i otäta brunnar kan ytvatten med högt bakterieinnehåll läcka in. Det kan också vara problem med höga metallhalter. Kommunen ansvarar inte för dricksvattnets kvalitet om du har en egen brunn, men Miljöstaben kan ge råd när det gäller vattenkvaliteten. 

En egen brunn måste skötas och underhållas för att vattnet ska kunna vara bra år efter år. Här kommer några tips;

Grävd brunn

Kontrollera själva brunnen minst en gång varje år, helst på våren.

Se till att inte brunnsringarna hamnat ur läge. Är brunnen otät rinner dåligt vatten in i brunnen.

Var noga med att brunnslocket är tätt, så att inga möss ramlar ner i vattnet. Grodor eller sniglar ska inte heller finnas i vattnet. Locket ska helst vara av betong.

Pumpa ur brunnen och gör ren den minst en gång vart femte år.

Borrad brunn

Anlita en expert som rengör borrhålet. Det bör ske var 10-15:e år.

Om du har en nedstigningsbrunn:
Kontrollera nedstigningsbrunnen minst en gång varje år, helst på våren.

Se till att inte avrinningen därifrån är sammankopplat med avloppet.

Låt inte smältvatten eller regnvatten samla sig i nedstigningsbrunnen och rinna ner i borrhålet.

Sätt ett finmaskigt metallnät över foderröret, så att inga möss ramlar ner i borrhålet.

Ta prov på dricksvattnet

Eftersom vattnet är vårt viktigaste livsmedel, är det förstås viktigt att känna till dess kvalitet. Dricksvattnet från de kommunala anläggningarna kontrolleras regelbundet.

När det gäller privata vattentäkter har du som fastighetsägare ett eget ansvar. Oavsett om du upplever något problem med vattnet eller ej, så bör du åtminstone någon gång göra ett fullständigt prov (det vill säga både bakteriologiskt och kemiskt) på vattnet.

Har du borrad brunn kan det också vara bra att kontrollera radonhalten. Upplever du något problem med ditt dricksvatten bör du självklart försöka få klarhet i vad det beror på. Ska du köpa hus med egen dricksvattentäkt är det också bra att kontrollera vattnet. Ett dåligt dricksvatten räknas inte som ett dolt fel, utan ingår i den egna undersökningsskyldigheten vid ett husköp.

Om du vill ta prov på ditt vatten måste du göra det i speciella flaskor, som finns att få på laboratoriet Synlab i Karlstad (går att beställa via Internet). Ring Miljöstaben, så får du information om hur du ska göra.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhetsgrad kan ha betydelse bland annat vid installation av diskmaskin.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-02-04
Kontakta oss
  • 15. Miljöstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Expedition
  • Tfn 0570-817 46

  • Catarina Bernau
  • Miljöchef
  • Tfn 0570-817 47