Starta enskild verksamhet

Färgpennor

Starta enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg

Med enskild verksamhet menas en verksamhet som har en annan huvudman än kommunen.

Enskild förskoleverksamhet kan drivas i form av förskola eller pedagogisk omsorg (exempelvis familjedaghem eller flerfamiljslösningar).

Enskild skolbarnsomsorg kan drivas i form av fritidshem eller pedagogisk omsorg (exempelvis familjedaghem eller flerfamiljslösningar).

För att bedriva enskild verksamhet med kommunala bidrag krävs godkännande av utskottet för Lärande och stöd.

Hur gör du om du vill starta enskild verksamhet?

Under rubriken "Mer information" finns länkar till Arvika kommuns lokala riktlinjer med grundläggande information samt blanketter. På undersidorna finns mer information om bidragsregler och om hur kommunens handläggning går till.

Sidan uppdaterad: 2017-08-14