Grundsärskola

Grundsärskolan finns för de elever som inte klarar den vanliga skolan på grund av utvecklingsstörning eller som på grund av en förvärvad hjärnskada fått en betydande och bestående begåvningsnedsättning. Detta regleras i Skollagen.

Eleverna undervisas i samma ämnen som grundskolans elever. Kursplaner styr verksamhetens innehåll, varje elev har en individuell plan för sina studier.

Grundsärskola finns vid följande skolor:
Agnetebergsskolan åk 1 t o m åk 6
Centralskolan åk 7 t o m åk 9
Kyrkebyskolan åk 4 t o m åk 9

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-05