Särskola

abakus

Särskolan finns till för de elever som inte klarar den vanliga skolan på grund av utvecklingsstörning eller som på grund av en förvärvad hjärnskada fått en betydande och bestående begåvningsnedsättning. Detta regleras i Skollagen.

Den nioåriga grundsärskolan är obligatorisk, medan alla som vill har rätt att gå i gymnasiesärskolan.

Den som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning kan söka till "Särskild utbildning för vuxna".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-07