Lyssna på sidan Lyssna

Resurs Autism

Resurs Autism är en kommunövergripande resursverksamhet för elever med autism i grundskolan. Verksamheten vänder sig till elever med svårigheter inom områdena språk, kommunikation och socialt samspel.

Verksamheten grundar sig på ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till barn och ungdomar med autism. Det pedagogiska arbetssättet ger förutsättningar för hur innehållet i grundskolan ska göras tillgängligt för den enskilde eleven, genom hjälpmedel och anpassningar. Personalen använder ett lösningsinriktat förhållningssätt.

Strävansmål för verksamheten:

  • att samtliga elever med autism ska genomföra sin skolgång på ordinarie skola
  • att eleverna ska kunna följa sin ordinarie undervisningsgrupp under hela skoldagen
  • att utveckla elevernas sociala färdigheter utifrån ett livsperspektiv
  • att eleverna ska nå de mål som föreskrivs av läroplanen samt kursplaner
  • att utveckla arbetsrutiner för samverkan med föräldrar, undervisande lärare, skolor, elevhälsan samt andra instanser.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-09-11
Kontakta oss