Skolskjuts

Skolskjuts

Arvika kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Ett sådant villkor kan vara skolvägens längd.

Ansökan om skolskjuts ska skickas in för:

  • Växelvis boende
  • Val av skola
  • Särskilda behov
  • Särskilda skäl
  • Korttidsboende
  • Flytt under termin

Elever i åk 4 - 9 behöver inte ansöka om skolskjuts om det inte gäller växelvis boende, val av skola (gäller endast skolbussar), särskilda behov, särskilda skäl eller flytt under termin.

Ny ansökan krävs inför varje nytt läsår för samtliga ovanstående alternativ och ska vara kommunen tillhanda senast 1 april för att eleverna ska vara garanterade skolskjuts inför skolstart. Beslut skickas under sommaren när planeringen är klar.

Kommunen anordnar inte skolskjuts till eller från en annan kommun.

Digitala grundskolebiljetter

Arvika kommun är pilotkommun för digitala grundskolebiljetter för elever som åker linjetrafik (buss eller tåg).

Vårdnadshavare till elev i förskoleklass - årskurs 3 som har ansökt om skolskjuts och får eller har fått information i beslutet att elev ska åka linjetrafik måste beställa grundskolebiljett (fysisk eller digital) till hösten.

Vårdnadshavare till elev i årskurs 4-6 där elev tidigare fått skolpass måste beställa om grundskolebiljett till hösten.

Vårdnadshavare till elev på högstadiet som har mer än 5 km mellan bostad och skola måste beställa sin grundskolebiljett till hösten.

Eleverna har biljetten i en app i sin mobiltelefon i stället för att använda det tidigare plastkortet. I appen finns även tidtabeller, störningsinformation och realtidskarta (där man kan se var bussen befinner sig).

Även fortsättningsvis kommer de som önskar ett fysiskt färdbevis kunna välja ha sin grundskolebiljett på ett plastkort, men även detta behöver beställas.

Beställning av grundskolebiljetter, både digitala och fysiska, görs via e-tjänsten på webbplatsen från och med början av augusti. Skolbiljetten börjar gälla 15 augusti. Mer information kommer senare.

Färdbeviset (plastkortet) är en värdehandling och ska hanteras på ett säkert sätt. Om eleven tappar bort sitt färdbevis kostar det 200 kronor att få ett nytt.

Mer information om kommunens skolskjutsar finns i "Riktlinjer för skolskjuts".


Turlistor skolskjutsar

Skolskjutslistor publiceras på Arvikas skolportal Edwise (rubriken "Allmän information") och finns även hos administratörerna på de olika skolorna. Elever som reser med linjetrafik hittar tidtabeller på Värmlandstrafiks webbplats.

Bussklubben

Region Värmland/Värmlandstrafik har tagit fram en app som heter Bussklubben för elever (och deras vårdnadshavare) som åker skolbuss. Appen innehåller bland annat information om var skolbussarna är i realtid samt eventuell störningsinformation. Du skapar ett konto i Bussklubben via "Mina sidor" på Värmlandstrafiks webbplats.

Mixtrafik

Den nya kommande tjänsten Mixtrafik är en tjänst som gör det möjligt för allmänheten att boka och resa med skolbussarna i mån av plats. Skolskjutsberättigade elever har garanterade platser i skolbussarna.


Vid inställd skolskjuts

Det är transportören själv som avgör om skolskjutsen ska ställas in vid till exempel extremt vinterväglag, då taxin eller bussen inte kan ta sig fram.

Om en skolskjuts inte har kommit inom 20 minuter är den inställd (kan även vara av andra skäl än vinterväglag). Transportören ska omedelbart kontakta Värmlandstrafik som skickar ut störningsinformation via en gemensam e-post (för skolskjutssamordnare, skolledning och rektorer/administratörer) samt via Bussklubben. Vårdnadshavare ska vid behov informeras via vårdnadshavarappen. Vårdnadshavaren ansvarar för elevs säkerhet vid utebliven hämtning.

Anvisade hållplatser under vinterperioden

Varierande väderlek under vinterperioden (1 december - 31 mars) kan göra att alla vägar inte är körbara vid alla tillfällen. Det innebär att kommunen tillsammans med transportörerna kan ändra till anvisade hållplatser för eleverna. Vårdnadshavare är ansvariga för att eleverna kan hämtas och lämnas på de anvisade hållplatserna.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-04-05