Skolskjuts

Skolskjuts

Arvika kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Ett sådant villkor kan vara skolvägens längd.

Elev som väljer annan skola inom kommunen (inklusive friskolan) än den som kommunen anvisat, kan få skolskjuts efter ansökan.

Elever som bor växelvis hos sina föräldrar kan få skolskjuts efter ansökan.

Elev med särskilda behov/skäl kan få skolskjuts efter ansökan.

Elever i förskoleklass - årskurs 3 kan få skolskjuts efter ansökan. Ansökan gäller färdvägens längd.

Ansökan för nästkommande läsår ska vara Arvika kommun tillhanda senast den 1 april varje år. Ansökningar kan också lämnas in löpande under läsåret och beslut tas inom tre veckor. Ansökan kan göras via e-tjänst eller blankett.

Kommunen anordnar inte skolskjuts till eller från en annan kommun.

Digitala grundskolebiljetter

Arvika kommun är från och med skolstart hösten 2021 pilotkommun för digitala grundskolebiljetter för elever som åker linjetrafik; buss eller tåg.

Vårdnadshavare till elev i förskoleklass - årskurs 3 som har ansökt om skolskjuts och får eller har fått information i beslutet att elev ska åka linjetrafik måste ansöka om grundskolebiljett (fysisk eller digital) till hösten.

Vårdnadshavare till elev i årskurs 4-6 där elev tidigare fått skolpass måste ansöka om grundskolebiljett till hösten.

Vårdnadshavare till elev på högstadiet som har mer än 5 km mellan bostad och skola måste ansöka om sin grundskolebiljett till hösten.

Eleverna kommer ha biljetten i en app i sin mobiltelefon i stället för att använda det tidigare plastkortet. I appen finns även tidtabeller, störningsinformation och realtidskarta (där man kan se var bussen befinner sig).

Även fortsättningsvis kommer de som önskar ett fysiskt färdbevis kunna välja ha sin grundskolebiljett på ett plastkort, men även detta behöver beställas.

Beställning av grundskolebiljetter, både digitala och fysiska, görs via e-tjänsten på webbplatsen från och med 9 augusti. Skolbiljetten börjar gälla 15 augusti. Mer information kommer senare.


Färdbeviset (plastkortet) är en värdehandling och ska hanteras på ett säkert sätt. Om eleven tappar bort sitt färdbevis kostar det 200 kronor att få ett nytt.

Mer information om kommunens skolskjutsar finns i "Riktlinjer för skolskjuts".


Turlistor skolskjutsar

Skolskjutslistor publiceras på Arvikas skolportal Edwise (rubriken "Allmän information") och finns även hos administratörerna på de olika skolorna. Elever som reser med linjetrafik hittar tidtabeller på Värmlandstrafiks webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-09-07