Skolskjuts

Skolskjuts

Arvika kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Ett sådant villkor kan vara skolvägens längd.

Elev som väljer annan skola inom kommunen (inklusive friskolan) än den som kommunen anvisat, kan få skolskjuts efter ansökan.

Elever som bor växelvis hos sina föräldrar kan få skolskjuts efter ansökan.

Elev med särskilda behov/skäl kan få skolskjuts efter ansökan.

Elever i förskoleklass - årskurs 3 kan få skolskjuts efter ansökan. Ansökan gäller färdvägens längd.

Kommunen anordnar inte skolskjuts från en annan kommun.

Färdbeviset (skolpass/busskort) är en värdehandling och ska hanteras på ett säkert sätt. Om eleven tappar bort sitt färdbevis kostar det 200 kronor att få ett nytt.

Mer information om kommunens skolskjutsar finns i "Riktlinjer för skolskjuts".


Turlistor skolskjutsar

Skolskjutslistor publiceras på Arvikas skolportal Edwise (rubriken "Allmän information") och finns även hos administratörerna på de olika skolorna. Elever som reser med linjetrafik hittar tidtabeller på Värmlandstrafiks webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-14
Kontakta oss
  • 17. Skolskjutsar
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Skolskjutsadministration
  • Tfn 0570-826 80

  • E-post
  • skolskjutsar@arvika.se