Suzuki

Suzukiundervisning i ämnet fiol sker både enskilt och i grupp (två gånger/vecka) och är baserad på den japanske fiolprofessorn Shinichi Suzukis idéer om instrumentinlärning enligt modersmålsmetoden (lyssna – härma). Föräldramedverkan är en förutsättning.

Redan före skolstarten (från cirka 3 års ålder) kan man ansöka om plats. Intagningsåldern ligger i genomsnitt på cirka 4-5 år, men både äldre och yngre elever förekommer.

Eleverna betalar den vanliga musikskoleavgiften för instrumentalundervisning, 690:-/termin. Det finns möjlighet att hyra instrument från musikskolan (1/4-fioler och uppåt) för 350:-/termin, men de mindre storlekarna får man skaffa själv. Medlemskap i Arvika Suzukiförening, Svenska Suzukiförbundet samt Riksförbundet Unga Musikanter är obligatoriskt (totalt 340:- för närvarande).

Om du har frågor om Suzukiundervisningen i Arvika, kontakta läraren Annika Odhammer, annika.odhammer@arvika.com.

Sidansvarig:

Malin Linell

Sidan uppdaterad: 2020-05-04
Kontakta oss