Kurator

Skolkuratorerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande från förskoleklass till gymnasiet. Målet är en skola där alla trivs och känner sig trygga. I en trygg miljö når eleverna lättare upp till utbildningens mål.

Skolkuratorn arbetar både med enskilda elever och familjer och med elev- och personalgrupper och kan ge råd och vägledning.

Du kan alltid kontakta en skolkurator för att fråga om råd. Vi bestämmer tillsammans hur kontakten ska se ut

I vissa situationer kan andras hjälp också behövas. Kurator vet vem som kan ge rätt hjälp och kan efter överenskommelse förmedla en kontakt

Skolkuratorer

Monica Andersson
(Kyrkebyskolan, Glava skola)
Tfn 0570-819 62, 076-110 76 39

Lis Iverhagen
(Solbergagymnasiet)
Tfn 0570-819 79

Adrianna Lind
(Dotteviksskolan, Hagaskolan, Jössefors och Edane skolor)
Tfn 0570-816 52, 070-191 27 68

Moa Midböe
(Centralskolan, Glava skola (höstterminen 2019)
Tfn 0570-818 64

Ann-Cathrine Olsson
(Styckåsskolan, Gateskolan och Rinnens skola)         
Tfn 0570-826 37, 070-101 45 28

Patricia Söderberg
(Taserudsgymnasiet)
Tfn 0570-826 48, 070-509 20 15

Marja Westman (vik)
Tfn 072-451 08 24
(Agnetebergsskolan, Järvenskolan, Graningeskolan och Klässbols skola)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-19