Graningegården

Graningegården

Graningegården är en F-3 skola med fritidshem i Taserudsområdet. Skolan ligger i skogskanten med utmärkta möjligheter till friluftsliv. På Graningegården går omkring 93 elever tillsammans med fyra lärare, fyra fritidspedagoger, en specialpedagog och två förskollärare i personalstyrkan.

På Graninge arbetar man i hög grad åldersintegrerat. Verksamheten präglas av att förskollärare, lärare och personal i fritidsverksamheten samverkar på olika sätt under hela dagen. Helhetssyn och trygghet är nyckelord för Graningegårdens arbetssätt. Eleverna går vidare till Gateskolan då de börjar årskurs 4.

Personalen på Graningegården samverkar med Gateskolan vad gäller mål och riktlinjer och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Våra övergripande mål är att vi har en skola/skolbarnsomsorg där;

 • alla trivs och känner trygghet
 • miljön och arbetsklimatet är positivt
 • alla känner att de kan påverka
 • alla känner arbetsglädje och har utvecklingsmöjligheter
 • alla känner att de är sedda
 • alla får stimulans efter sina förutsättningar

På Graningegården finns även en förskoleavdelning för barn från ett till fem år och en viss samverkan finns mellan skola, fritidsverksamhet och förskola.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-28
Kontakta oss
 • 99. Graningegården
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Västerleden
 • Tfn 0570-819 09

 • Rickard Eriksson
 • Rektor
 • Mobil 076-764 42 24

 • Lena Karlsson
 • Administratör
 • Tfn 0570-76 40 00

 • Sjukanmälan
 • Fritids, tfn 076-109 33 65
 • Skola, tfn 0570-819 09

 • Kontaktlista