Graningegården

Graningegården

Under höstterminen 2021 är skolan lokaliserad i före detta Hagaskolans lokaler på Industrigatan i Arvika, eftersom Graningegården genomgår en takrenovering.

Graningegården är en F-3 skola med fritidshem i Taserudsområdet. Skolan ligger i skogskanten med utmärkta möjligheter till friluftsliv. På Graningegården går omkring 100 elever.

På Graninge arbetar man i hög grad åldersintegrerat. Verksamheten präglas av att förskollärare, lärare och personal i fritidsverksamheten samverkar på olika sätt under hela dagen. Helhetssyn och trygghet är nyckelord för Graningegårdens arbetssätt. Eleverna går vidare till Gateskolan då de börjar årskurs 4.

Våra övergripande mål är att vi har en skola/skolbarnsomsorg där;

 • alla trivs och känner trygghet
 • miljön och arbetsklimatet är positivt
 • alla känner att de kan påverka
 • alla känner arbetsglädje och har utvecklingsmöjligheter
 • alla känner att de är sedda
 • alla får stimulans efter sina förutsättningar

På Graningegården finns även en förskoleavdelning för barn från ett till fem år och en viss samverkan finns mellan skola, fritidsverksamhet och förskola.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-10
Kontakta oss
 • 99. Graningegården
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Västerleden
 • Tfn 0570-819 09

 • Erica Fager
 • Rektor
 • Mobil 070-231 06 57

 • Lena Karlsson
 • Administratör
 • Tfn 0570-76 40 00

 • Sjukanmälan
 • Fritids, tfn 076-109 33 65
 • Skola, tfn 0570-819 09

 • Kontaktlista