Skolans mål

Vår skola styrs av såväl lokala (Gateskolan), kommunala (Arvika kommun) och nationella mål (Läroplanen Lgr11)

Våra övergripande mål för området är att vi ska ha en skola/barnomsorg där;

 • alla trivs och känner trygghet
 • miljön och arbetsklimatet är positivt
 • alla känner att de kan påverka
 • alla känner arbetsglädje och utvecklingsmöjligheter
 • alla känner att de är sedda
 • alla får stimulans efter sin förutsättning

Ett av målen i läroplan och även en viktig del i skollagen handlar om elevens delaktighet, ansvar och inflytande. Elevens mål ska tydliggöras i en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen i respektive skolämne.

Statens styrning av skolans verksamhet sker utifrån flera olika sätt. Skollagen och grundskoleförordningen berör elevernas rättigheter och skolans roll. Styrdokument i läroplaner för förskolan (Lpfö 98), grundskolan och skolbarnsomsorgen (Lgr11, ämneskursplaner samt de Allmänna råden exempelvis för arbetet med Likabehandling etc är tydliga riktlinjer för hur verksamheten ska formas med fokus på elevernas lärande.

Ett annat viktigt verktyg från statens sida är de regelbundet återkommande granskningarna av verksamheten. Skolinspektionen genomför regelbundet granskning och kontroll av varje kommun, där områden att åtgärda tydligt framgår

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-22
Kontakta oss
 • 96. Gateskolan
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Jägarg 1

 • Liselott Stridh
 • Rektor
 • Tfn 0570-819 02
 • Mobil 073-030 97 46

 • Erica Fager
 • Bitr rektor (Gate fritids)
 • Mobil 070-231 06 57

 • Lena Karlsson
 • Administratör
 • Tfn 0570-819 00

 • Sjukanmälan
 • Tfn 0570-819 00

 • Kontaktlista