Lyssna på sidan Lyssna

Edane skola

Edane skola

Edane skola ligger 15 km öster om Arvika och hit kan man åka med både tåg och buss. Skolan ligger nära naturen, som ofta används i undervisningen bland de lägre årskurserna. Skolgården är stor och där finns en grusplan som används till fotboll och andra lekar, på vintern spolas den till skridskobana. På promenadavstånd från skolan ligger sjön Värmeln med badplats. Förskolorna Kvarnen och Tallen ligger i skolans närhet.

I Edane skola finns cirka 100 barn fördelat från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemsverksamheten är knuten till skolan. På lågstadiet, F-3, arbetar klasslärare tillsammans med fritidspedagoger. De har även utedagar cirka 2-4 gånger varje månad. På mellanstadiet, 4-6, har lärarna ämnesansvar och arbetar i alla tre årskurserna. Skolan har även under lång tid arbetat med åldersblandade grupper vid vissa tillfällen under läsåret. Detta görs för att skapa trygghet och sammanhållning.

Edane skola har en värdegrundsfolder utarbetad i samråd med pedagoger, elever och föräldrar.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-09-12
Kontakta oss
 • 117. Edane skola
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Lerholsv, Edane

 • Gunilla Tjulander
 • Rektor
 • Tfn 0570-828 99
 • Mobil 070-225 76 69

 • Vera Åhlander
 • Administratör
 • Tfn 0570-815 99

 • Sjukanmälan
 • Lågstadiet,
 • tfn 0570-828 78
 • Mellanstadiet,
 • tfn 0570-828 57

 • Kontaktlista