Lyssna på sidan Lyssna

Lov, ledigheter

Drake

Läsårstider

För läsåret 2019-2020 gäller gemensamma läsårstider för alla elever i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Observera att läsårstiderna gäller lokalt för Arvika kommun. Har familjen skolbarn i annan kommun, kontakta skolkontoret där, för information om tider och lovdagar.

Läsåret 2019/2020

Gäller för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola i Arvika kommun.

Höstterminen

2019-08-21 (ons)--12-20 (fre)

Höstlov, vecka 44

2019-10-28--11-01 (mån-fre)Vårterminen

2020-01-09 (tors)--06-10 (ons)

Sportlov vecka 9

2020-02-24--02-28 (mån-fre)

Påsklov vecka 16

2020-04-14--04-17 (tis-fre)

Lovdag

2020-05-04 (mån)

Lovdag

2020-05-22 (fre)

"Röda dagar" (helgdagar) är skolfria dagar.

Student 2020

Studentutspring 2020 är planerat till den 9 juni 2020, kl 15.00 för Taserudsgymnasiet och kl 16.00 för Solbergagymnasiet.

 

Läsåret 2020/2021

Gäller för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola i Arvika kommun.

Höstterminen

2020-08-18 (ti)--12-18 (fr)

Höstlov, vecka 44

2020-10-26--10-30 (må-fr)Vårterminen

2021-01-11 (må)--06-09 (on)

Sportlov vecka 9

2021-03-01--03-05 (må-fr)

Påsklov vecka 14

2021-04-06--04-09 (ti-fr)

Lovdag

2021-05-03 (må)

Lovdag

2021-05-14 (fr)

Ledigheter

Behöver du vara ledig andra tider under läsåret måste du ansöka om detta till skolan.

Ledighet för elev i grundskola och särskola

Skolpliktig elev i grundskola/grundsärskola kan enligt nuvarande bestämmelser beviljas kortare ledighet. Beslut om ledighet fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ledigheten ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ingår frånvarons längd, elevens studiesituation samt möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.

Vid ledighetsansökan ska orsaken till ledigheten ifyllas noggrant, liksom vårdnadshavarnas syn på hur hemmet tillsammans med skolan kan stödja eleven när det gäller att kompensera den förlorade undervisningen.

Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår.

Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor/klassföreståndare senast tre veckor före önskad ledighet. Ansökan om ledighet ska göras på någon av blanketterna "Ansökan om ledighet för elev mer än 10 dagar" eller "Ansökan om ledighet för elev upp till 10 dagar".

Ledighet för elev i gymnasieskolan

Enligt gymnasieförordningen 20 § är det rektorn som får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Kortare ledigheter, max tre dagar per läsår, kan mentor bevilja. Ansökan om ledighet ska göras på blanketten "Ledighetsansökan skolelev gymnasieskolan".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-12
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • E-post
  • larande.stod@arvika.se

  • Expedition
  • Tfn 0570-818 59