Detta händer - skolan

Arbetet med att göra förändringar inom skolan pågår och Arvika Fastighets AB arbetar med planering och ombyggnation på flera av de berörda skolorna.

Agnetebergsskolan/Kyrkebyskolan/Hagaskolan

Hagaskolans verksamhet flyttades till Kyrkebyskolan från ht 2021 och skolan är avvecklad. Agnetebergsskolans verksamhet flyttades till Kyrkebyskolan inför vt 2022 - lokalerna byggs om för förskoleverksamhet under våren 2022.

Taserudsgymnasiet/Gateskolan/Styckåsskolan

Taserudsgymnasiet kommer att ROT-renoveras och funktionsanpassas med start 2022. I arbetet ingår också att se på nya lokallösningar för grundskolan (Styckåsskolan och Gateskolan).

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-23
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Christian Persman
  • Utvecklingsledare
  • Tfn 0570-828 27