Lyssna på sidan Lyssna

Detta händer - förskolan

Arbetet med att göra förändringar inom förskolan pågår.

 • Ärendet "Framtidens förskolaPDF" behandlades av Kommunstyrelsen den 12 mars 2018 - du hittar utredningen och bilagorPDF på webbplatsen. Kontakta Lärande och stöd (larande.stod@arvika.se) om du önskar de tre bilagorna i Excelformat om prognos barnantal, status på lokaler och utökning av lokaler.
 • Arbetet med att renovera förskolan Lugnet i Dotteviksområdet kommer att pågå under större delen av 2019. Barnen på Lugnet har fått platser på förskolan Galaxen under renoveringsperioden.
 • Ombyggnation av Minnebergs förskola, för att skapa ett bättre mottagningskök, påbörjas i sommar. Samtidigt kommer även andra lokaler i förskolan att ses över. Under byggtiden kommer en av förskolans avdelningar att vara stängd. Minnebergs förskola beräknas vara ombyggd och klar vid årsskiftet 2019/2020.
 • Förskolan Dragspelet på Agnetebergsområdet kommer att avyttras och hela barngruppen har flyttats till förskolan Lergöken i samma bostadsområde.
 • Förskolan Fågelsången kommer att utökas med ytterligare två avdelningar. Ombyggnation och tillbyggnad genomförs från hösten och beräknas färdigställt under våren 2020. Barnen från förskolan Fågelsången har beretts plats på förskolan Rosengården.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-07
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Christian Persman
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-828 27