Detta händer - förskolan

Arbetet med att göra förändringar inom förskolan pågår.

 • Ärendet "Framtidens förskola" behandlades av Kommunstyrelsen den 12 mars 2018. Kontakta Lärande och stöd (larande.stod@arvika.se) om du vill ta del av utredningen.
 • Utskottet Lärande och stöd har beslutat om en om- och utbyggnad av förskolan Regnbågen, planerad byggstart under hösten 2022. Förskolan Regnbågens verksamhet har därför flyttat till förskolan Syrenens lokaler under läsåret 2022/2023.
 • Förskolan Nyckeln kommer från hösten 2023 flyttas till förskolan Regnbågens ombyggda och utbyggda lokaler. Under läsåret 2022/2023 finns förskolan Nyckelns verksamhet i förskolan Dungens lokaler.

 • Agnetebergs förskola tas i bruk 29 augusti. Verksamheterna vid förskolan Lyran, förskolan Syrenen och förskolan Dungen flyttar in i den ombyggda och renoverade förskolan.

 • Verksamheten i förskolan Graningegården är åter igång efter ett års renovering.

 • Förskolan Bäckleken i Klässbol finns nu i tillfälliga lokaler, dels i Klässbols skola och dels i förskolan Gategårdens lokaler. Ombyggnad/utbyggnad av förskolan Bäckleken är beslutad och kommer att påbörjas när detaljplanen är antagen och bygglov beviljats.

 • Förskolan Lönneberga i Glava utökas med en avdelning i före detta kommunhuset i Glava från höstterminens start.

 • Verksamheten vid förskolorna Lergöken, Lyran och Nyckeln avslutas 31 augusti 2022.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-17
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Christian Persman
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-828 27