Lyssna på sidan Lyssna

Detta händer - förskolan

Arbetet med att göra förändringar inom förskolan pågår.

 • Ärendet "Framtidens förskolaPDF" behandlades av Kommunstyrelsen den 12 mars 2018 - du hittar utredningen och bilagorPDF på webbplatsen. Kontakta Lärande och stöd (larande.stod@arvika.se) om du önskar de tre bilagorna i Excelformat om prognos barnantal, status på lokaler och utökning av lokaler.
 • Arbetet med att renovera förskolan Lugnet i Dotteviksområdet pågår hela 2019. Barnen på Lugnet har fått platser på förskolan Galaxen under renoveringsperioden. Förskolan Lugnet kommer åter att öppna i februari/mars 2020.
 • Ombyggnation av Minnebergs förskola, för att skapa ett bättre mottagningskök, påbörjades under sommaren 2019. Samtidigt ses även andra lokaler i förskolan över. Under byggtiden är en av förskolans avdelningar stängd. Minnebergs förskola beräknas vara ombyggd och klar i februari/mars 2020.
 • Förskolan Dragspelet på Agnetebergsområdet har avyttrats och hela barngruppen har flyttats till förskolan Lergöken i samma bostadsområde.
 • Förskolan Fågelsången kommer att utökas med ytterligare två avdelningar. Ombyggnation och tillbyggnad beräknas vara klar september 2020. Barnen från förskolan Fågelsången har beretts plats på förskolan Rosengården.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-29
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Christian Persman
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-828 27