Detta händer - förskolan

Arbetet med att göra förändringar inom förskolan pågår.

 • Ärendet "Framtidens förskola" behandlades av Kommunstyrelsen den 12 mars 2018. Kontakta Lärande och stöd (larande.stod@arvika.se) om du vill ta del av utredningen.
 • Utskottet Lärande och stöd har tillstyrkt att en utbyggnad och förändring av förskolan Regnbågen genomförs. Ännu finns ingen tidplan eftersom samråd och samordning ska ske med Vård och omsorgs verksamheter.

 • Planering pågår, för en ombyggnation av Agnetebergsskolan, där det ska bli förskoleverksamhet i lokalerna. Ombyggnationen startas januari 2022 och inflyttning sker under sommaren 2022. I samband med färdigställandet flyttas verksamheterna vid förskolan Lyran, förskolan Syrenen och förskolan Dungen till den ombyggda Agnetebergsskolan.

 • Förskolan Lergöken läggs ner 1 augusti 2021. Barnen erbjuds plats vid andra förskolor utifrån vårdnadshavarnas önskemål. Berörda vårdnadshavare har fått information om förändringen.

 • Renovering av förskolan Kvarnen i Edane genomförs under hösten 2021. Verksamheten kommer under renoveringstiden att flyttas, dels till avdelningen Getingen i Edane och dels till förskolan Gategården i Arvika. Vårdnadshavare som berörs har fått information och möjlighet att lämna önskemål om barnens placering under renoveringstiden.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-04
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Christian Persman
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-828 27