Detta händer - förskolan

Arbetet med att göra förändringar inom förskolan pågår.

 • Ärendet "Framtidens förskola" behandlades av Kommunstyrelsen den 12 mars 2018. Kontakta Lärande och stöd (larande.stod@arvika.se) om du vill ta del av utredningen.
 • Utskottet Lärande och stöd har tillstyrkt att en utbyggnad och förändring av förskolan Regnbågen genomförs. Ännu finns ingen tidplan eftersom samråd och samordning ska ske med Vård och omsorgs verksamheter.

 • Under våren 2022 pågår en ombyggnation av den tidigare grundskolan Agnetebergsskolan. Från september 2022 (preliminärt) ska det bli förskoleverksamhet i lokalerna - Agnetebergs förskola. I samband med färdigställandet flyttas verksamheterna vid förskolan Lyran, förskolan Syrenen och förskolan Dungen till den nystartade förskolan.

 • Förskolan Lergöken lades ned i juli 2021. Barn och personal har flyttat till andra förskolor i kommunen.

 • Förskolan Graningegården är stängd på grund av takrenovering. Under tiden som renoveringen pågår bedrivs verksamheten i förskolan Lergökens lokaler på Agnetebergsområdet. Återflytt till Graningegården beräknas ske efter sommaren 2022.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-19
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Christian Persman
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-828 27