Detta händer - förskolan

Arbetet med att göra förändringar inom förskolan pågår.

 • Ärendet "Framtidens förskolaPDF" behandlades av Kommunstyrelsen den 12 mars 2018 - du hittar utredningen och bilagorPDF på webbplatsen. Kontakta Lärande och stöd (larande.stod@arvika.se) om du önskar de tre bilagorna i Excelformat om prognos barnantal, status på lokaler och utökning av lokaler.
 • Arbetet med att renovera förskolan Lugnet i Dotteviksområdet är avslutat. Förskolan öppnade åter den 1 februari 2020.
 • Förskolan Maskrosen i Parkhallens lokaler kommer att avvecklas i samband med sommarstängningen i början av juli 2020.
 • Renovering av förskolan Prästängsgården genomförs under hösten 2020. Verksamheten kommer under renoveringstiden att bedrivas i förskolan Gärdets lokaler.
 • Förskolan Fågelsången kommer att utökas med ytterligare två avdelningar. Ombyggnation och tillbyggnad beräknas vara klar september 2020. I samband med att förskolan åter tas i bruk kommer verksamheten vid förskolan Gärdet att flyttas till Fågelsången.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-03-10
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Christian Persman
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-828 27