Detta händer - förskolan

Arbetet med att göra förändringar inom förskolan pågår.

 • Ärendet "Framtidens förskola" behandlades av Kommunstyrelsen den 12 mars 2018. Kontakta Lärande och stöd (larande.stod@arvika.se) om du vill ta del av utredningen.

 • Förskolan Fågelsången är nu ombyggd och utökad med två avdelningar. Förskolan öppnas 7 september 2020 och kan ta emot cirka 50 barn i åldrarna 1 - 5 år.

 • Planering pågår för en utbyggnad av förskolan Regnbågen, arbete med att ta fram kostnadsberäkningar och tidplan görs under hösten 2020.

 • Under hösten 2020 påbörjas planering för en ombyggnation av Agnetebergsskolan för att skapa förskoleverksamhet i lokalerna. Ombyggnationen startas tidigast 2022.
 • Renovering av förskolan Prästängsgården genomförs under hösten 2020. Verksamheten bedrivs under tiden i förskolan Gärdets lokaler.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-03
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Christian Persman
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-828 27