Lyssna på sidan Lyssna

Framtidens skolorganisation

Elev som bläddrar i bok

I Arvika kommun pågår ett omfattande arbete med framtidens skolorganisation - ett arbete som kommer att pågå under många år för att avslutas runt 2021. I Inriktningen i arbetet är att minska på antalet enheter och istället samla mer resurser på de enheter som finns kvar. Detta betyder att vissa skolbyggnader anpassas till ren förskoleverksamhet eller läggs ner, medan andra skolor byggs till. En nybyggd högstadieskola kan ersätta de tre nuvarande högstadieskolorna i kommunen.

Målet är en skolorganisation som ger så bra förutsättningar som möjligt för alla elever i Arvika kommun.

Förslaget till ny skolorganisationPDF hittar du på webbplatsen.

Framtidens skolorganisation är inte ett enskilt ärende, utan åtgärderna bakas in i den totala budgeten för Arvika kommun varje år.

Detta händer 2018

Skola

Arbetet med att göra förändringar inom skolan pågår och Arvika Fastighets AB arbetar med planering och ombyggnation på flera av de berörda skolorna.

Sulviks skola

Arvika Fastighets AB har under våren detaljprojekterat för renovering och byggnation av Sulviks skola. Renoveringen/byggnationen påbörjas hösten 2018. Arbetena blir omfattande och man har bedömt att byggmiljön blir en säkerhetsrisk för barn och personal. Därför kommer verksamheten att flyttas till Jössefors skola under renoveringstiden. Jössefors skola anpassas med fyra nya klassrum för att hantera fler elever. När renoveringen är klar flyttar eleverna i Sulviks upptagningsområde tillbaka till Sulviks skola.

Ny högstadieskola

Ett inriktningsbeslut har tagits på att bygga en ny högstadieskola i Arvika kommun i kvartert Hjorten-Smeden. En projektorganisation och en politisk styrgrupp arbetar med att samordna och ta fram ett förslag på den nya skolan.
ProjektplanenPDF finns att hämta på webbplatsen.

Under 2017-2018 har arbetet pågått på många plan. Elevråden, ungdomsråd, lärare, elevhälsan och en arbetsgrupp för skolbibliotek är bara några av alla delaktiga som har arbetat med hur verksamheten på bästa sätt ska utformas i den nya skolan. Den pedagogiska verksamhetsidénPDF finns på webbplatsen.

En arkitektbyrå har samtidigt arbetat med att beräkna volymer för skolan liksom att ta fram annat underlag inför utställningen av detaljplanen för kvarteret Hjorten-Smeden under våren 2018. Arkitektbyråns förstudiePDF finns på webbplatsen.

Detaljplanen för kvarteret Hjorten-Smedberg var utställd för granskning 5 juli -17 augusti 2018. Det går inte längre att lämna synpunkter på förslaget, men du kan fortfarande titta på handlingarna nedan. Tidplanen är att detaljplanen behandlas den 10 september i Kommunstyrelsen och den 24 september i Kommunfullmäktige.

 

Förskola

 • Ärendet "Framtidens förskolaPDF" behandlades av Kommunstyrelsens den 12 mars 2018 - du hittar utredningen och bilagorPDF på webbplatsen. Kontakta Lärande och stöd (larande.stod@arvika.se) om du önskar de tre bilagorna i Excelformat om prognos barnantal, status på lokaler och utökning av lokaler.
 • Bygget av en ny förskola - Galaxen - vid Dottängen pågår och ska vara färdigt till december 2018. Den nya förskolan kommer att rymma sex avdelningar och ge plats åt cirka 100 barn. Rekrytering av personal kommer att göras under våren. PlanritningarnaPDF finns att hämta på webbplatsen.
 • Verksamheten på förskolan Båten, modulförskolan på Rosendal, drog igång under våren 2018. Förskolan tar emot cirka 60-70 barn fördelade på fyra avdelningar.
 • Förskolan Lyan i Gunnarskog har flyttat in i ombyggda lokaler i Järvenskolan med delar av sin verksamhet - lokaler som blev lediga när högstadieeleverna flyttades över till Arvika. Förskolan finns numera i två byggnader istället för, som tidigare, i fyra byggnader. De ombyggda lokalerna är ljusa och rymliga och man har även fått ett kök med intilliggande matsal, där barnen äter sina måltider, samt ändamålsenliga personalutrymmen. Utemiljön för hela förskolan byggs nu ihop, så att alla kan nyttja en gemensam gård med stora och varierande ytor för barnens aktiviteter. Man planerar även att bygga en grillkåta som ska nyttjas av förskolan, skolan och hela bygden.
 • Förskolan Smultronbacken i Vikene har byggts om och anpassats till förskoleverksamhet, med tre avdelningar. När skolans verksamhet i Vikene flyttades till Edane skola fick förskoleverksamheten tillgång till skolans lokaler. Nu finns tre förskoleavdelningar med en gemensam matsal och andra gemensamma utrymmen som är mycket väl lämpade för de yngre barnen. Dessutom har förskolan en fantastisk utemiljö, med stora ytor för lek och aktiviteter.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-09-04
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Christian Persman
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-828 27