Fritids, fritidshem

Fritidshem, före och efter skoldagen, erbjuds alla 6-12-åringar, vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. På fritidshemmet kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxor. Verksamheten ska komplettera skolans läroplansuppdrag med fokus på den sociala utvecklingen hos eleverna.

Skolbarnomsorg genom fritidshem erbjuds på alla skolor i Arvika kommun som har ett lågstadium.

Du ansöker om fritidshemsplats. Ansökningsblankett finns på webbplatsen - liksom ett ansökningsformulär som du kan skicka direkt från webbplatsen. Mer information om ansökan, uppsägning, avgifter, regler med mera finns på webbplatsen under rubriken "Förskola och barnomsorg".

Sommarstängningar

Fritidshemmen håller stängt under fyra veckor varje sommar, vanligtvis i juli månad. Ett fritidshem i centralorten håller då sommaröppet för de föräldrar som behöver plats under sommaren på grund av arbete eller studier. Det krävs ett intyg från arbetsgivaren eller skolan. Plats måste sökas under våren. Du får information och ansökningsblanketter genom fritidshemet.

Jul och nyår

Under jul- och nyårshelgerna blir barngrupperna ofta små på förskolor och fritidshem. De olika avdelningarna samarbetar då och för att kunna planera verksamheten begär Lärande och stöd in uppgifter kring vilka dagar barntillsyn kommer att behövas. Blankett läggs ut på webbplatsen under november månad.

Lovtillsyn

Lovtillsyn är en alternativ form av fritidsplacering som innebär att barn som behöver plats enbart på helt skollediga dagar kan få tillfällig placering på fritidshem. Kostnaden för lovtillsyn är 75 kr/dag, max 986 kr/mån.

Anmäl behov av lovtillsyn till Lärande och stöd minst en månad i förväg. Ansökningsblankett finns på webbplatsen. Anmälan är bindande.

Fritidshem i kommunen

Kontaktuppgifter till respektive enhet
EnhetAvdelningTelefon

Agnetebergsskolan

Fritids åk 2

072-227 85 26


Fritids åk 3-6

070-183 71 58

Dotteviksskolan

Fritids 1

0570-827 24


Fritids 2

0570-828 40


Fritids 3

0570-827 86

Edane skola

Fritids Edane 

0570-828 62

Gateskolan

Laban

070-329 23 51


Labolina

070-382 04 49

Glava skola

Fritids Glava

070-183 16 86

Graningegården

Fritids

076-109 33 65, 073-057 09 54

Järvenskolan

Fritids Järven

0570-76 40 04

Jössefors skola

Safiren

070-101 45 32


Smaragden

072-540 16 45

Klässbols skola

Spången

0570-46 02 37

Kyrkebyskolan

Gul (f d Söder)

073-280 77 96


Grön

072-209 13 92


Röd (f d Bananen)

073-280 77 95

Rinnens skola

Fritids Rinnen 

0570-912 90

Styckåsskolan

Fritids

0570-827 59

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-28
Kontakta oss
  • 16. Lärande och stöd
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • E-post
  • larande.stod@arvika.se

  • Expedition
  • Tfn 0570-818 59