Fritidshem, fritids

Fritidshem, före och efter skoldagen, erbjuds alla 6-12-åringar vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. På fritidshemmet kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxor. Verksamheten ska komplettera skolans läroplansuppdrag med fokus på den sociala utvecklingen hos eleverna.

Barn som börjar förskoleklass får sin förskolplacering ändrad till fritidshemsplacering inför höstterminens början. Du behöver alltså inte ansöka om plats. Undantaget är barn som haft allmän förskola. Deras plats avslutas vid vårterminens slut och du måste ansöka om fritidshemsplacering.

Endast vårdnadshavare som arbetar eller studerar är berättigade fritidshemsplacering. Barn till föräldraledig eller arbetssökande vårdnadshavare har inte rätt till plats.

Ansöka om fritidshemsplats kan du göra antingen via e-tjänst eller via ansökningsblankett.


Planeringsdagar

Under två dagar varje läsår stänger verksamheterna för planering och fortbildning av personalen. Om du har behov av barnomsorg dessa dagar erbjuds tillsyn på barnets vanliga fritidshem med vikarierande personal eller på ett närliggande fritidshem.


Sommarstängningar

Fritidshemmen är stängda fyra veckor varje sommar, vanligtvis i juli månad. Ett fritidshem i centralorten har då sommaröppet för de föräldrar som behöver plats på grund av arbete eller studier. Intyg från arbetsgivare eller skola krävs för att vara berättigad plats. Du får information och ansökningsblanketter genom det ordinarie fritidshemmet.

Jul och nyår

Under jul- och nyårshelgerna blir barngrupperna på fritidshemmen ofta små. De olika avdelningarna samarbetar då och för att kunna planera verksamheten begär Lärande och stöd in uppgifter kring vilka dagar barntillsyn kommer att behövas. Blankett läggs ut på webbplatsen under november månad.

Lovtillsyn

Lovtillsyn är en alternativ form av fritidsplacering som innebär att barn som behöver plats enbart på helt skollediga dagar kan få tillfällig placering på fritidshem. Kostnaden för lovtillsyn är 75 kr/dag, max 1048 kr/mån.

Anmäl behov av lovtillsyn till barnomsorgens administration minst en månad i förväg. Ansökningsblankett finns på arvika.se. Anmälan är bindande.


Fritidshem i kommunen

Kontaktuppgifter till respektive enhet
EnhetAvdelningTelefon

Dotteviksskolan

Fritids 1

0570-827 24


Fritids 2

0570-828 40


Fritids 3

0570-827 86

Edane skola

Fritids Edane 

0570-828 62

Gateskolan

Laban

070-329 23 51


Labolina

070-382 04 49


Lianen

073-270 78 81

Glava skola

Fritids Glava

070-183 16 86

Graningegården

Fritids

076-109 33 65, 073-057 09 54

Järvenskolan

Fritids Järven

0570-76 40 04

Jössefors skola

Safiren

070-101 45 32


Smaragden

072-540 16 45

Klässbols skola

Spången

0570-821 32

Kyrkebyskolan

Gul (f d Söder)

073-280 77 96


Grön

072-209 13 92


Röd (f d Bananen)

073-280 77 95


Biffen

072-227 85 26


Biffen 2

070-183 71 58

Rinnens skola

Fritids Rinnen 

0570-912 90

Styckåsskolan

Fritids

0570-827 59

Sulviks skola

Fritids

0570-824 60

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-16
Kontakta oss