Lyssna på sidan Lyssna

Familjedaghem, dagbarnvårdare

Pedagogisk omsorg är ett nytt begrepp som bland annat innefattar dagbarnvårdare och som erbjuds föräldrar som ett alternativ till förskola. I denna verksamhet har dagbarnvårdare barnen hemma och träffar regelbundet andra dagbarnvårdare och barn i en gemensam samlingslokal.

Placering hos dagbarnvårdare gäller i första hand barn mellan 1-5 år. Om barnet är placerat hos dagbarnvårdare ändras placeringen till fritidshem när barnet börjar i förskoleklass. Undantag görs om förälderns arbetstid inte medger detta.

Du ansöker om plats hos dagbarnvårdare på samma sätt som du ansöker plats i förskolan. Det finns för närvarande dagbarnvårdare i området Agneteberg i Arvika, i Sulvik samt Klässbol.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-09-21
Kontakta oss