Ansök eller säg upp plats

När ska jag ansöka?

Ansökan om plats i barnomsorgen bör vara inlämnad till Lärande och stöd (antingen via e-tjänst eller blankett) så snart familjen vet behovet av plats, dock senast fyra månader innan plats önskas (för lovtillsyn en månad i förväg). Om du har önskemål om placering i augusti/september bör vi ha ansökan senast 15 april.

Inga nyinskolningar i förskolan görs efter 1 juni och under tiden fram till starten efter sommaruppehållet.

Kommunen ska kunna erbjuda en plats inom fyra månader från ansökningsdatumet (den så kallade garantitiden). Om inte kommunen kan erbjuda en plats ska vårdnadshavaren ha skriftlig information om detta en månad innan önskat placeringsdatum (under förutsättning att garantitiden fullgjorts), med möjlighet att överklaga.

När ett barn får plats inom barnomsorgen innebär det ofta en stor förändring för hela familjen. För att underlätta övergången inleds placeringen med en inskolningsperiod. Under de två första veckorna av denna tid är det angeläget att föräldrar och barn gemensamt deltar i verksamheten. Du måste därför också räkna med två veckors inskolning av barnet när du planerar för ditt behov av en barnomsorgsplats.

När det gäller barn som är folkbokförda i en annan kommun, får hemkommunen stå för den kostnad för platsen som inte täcks av barnomsorgsavgiften. Arvika kommun begär därför alltid in ett yttrande från hemkommunen innan placeringen.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om plats i barnomsorgen via vår e-tjänst - det vill säga ett formulär på webbplatsen som du skickar in direkt via din dator. (Du måste ha javascript aktiverat på din dator för att formuläret ska fungera.) Du kan också skicka in en vanlig ansökningsblankett som du lämnar in till Lärande och stöd. Blanketten finns att hämta på e-tjänstportalen och du kan också få den hos kommunens Kundtjänst eller via Lärande och stöd.

Innan du skickar in ansökan om barnomsorgsplats rekommenderas att du läser igenom den aktuella barnomsorgsbroschyren som innehåller viktig information. Praktiska anvisningar om hur du fyller i formulär/blankett finns nedan.

Formulär-/blankettanvisningar

Ange om ansökan gäller nyplacering, omplacering eller ändring i anmälan som redan finns hos kommunen.

Fyll i barnets personuppgifter. Personnumret anges med tio siffror.

Fyll i övriga familjens personuppgifter samt uppgift om arbetsförhållanden/arbetsgivare. OBS! vid arbetslöshet eller föräldraledighet beviljas max 15 timmars vistelse i förskola eller hos dagbarnvårdare, dock ingen placering i fritidsverksamhet.

Fyll i barnets tillsynsbehov. Placeringstiden ska följa vårdnadshavares arbets- eller studieschema plus tid för resor, hämtning och lämning.

Fyll i önskemål om placeringsdatum. Ansökan bör skickas senast fyra månader innan plats önskas.

Verksamhet:

I kommunen finns förutom den kommunala barnomsorgen fyra fristående förskolor samt en dagbarnvårdare i privat regi. Om intresse finns för något av dessa alternativ vidarebefordras ansökan till respektive enhet.

För barn i förskoleklass till och med vårterminen det år som barnet fyller 13 år, finns fritidshem på alla kommunens skolor med undervisning upp till årskurs 3.

Under övriga upplysningar kan uppgifter om till exempel allergier, särskilt stödbehov och liknande lämnas.

Hur säger jag upp platsen?

Alla platser inom förskoleverksamhet/fritidshem sägs upp skriftligen minst två månader i förväg.

Vid gemensam vårdnad där båda vårdnadshavarna haft behov av barnomsorg, sägs platsen upp av vårdnadshavarna var för sig med två månaders uppsägningstid.

Avgiften betalas under uppsägningstiden oavsett om barnet kommer till avdelningen.

Barnomsorgsplatsen kan inte sägas upp under sommarmånaderna, om behov av barnomsorg åter finns efter sommarperioden.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-28