Stöd till sommarlovsaktiviteter 2021

Under förutsättning att regeringen beslutar om förslaget till satsning på stöd till kommuner för gratis sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år, kommer det vara möjligt för ideella föreningar att söka bidrag från kommunen till att genomföra sommarlovsaktiviteter.

Stödet syftar till att alla barn i åldern 6-15 år ska ha möjlighet , oavsett ekonomisk situation, till meningsfulla aktiviteter som är kostnadsfria.

Riktlinjer:

 • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • Möjliggöra möten över sociala gränser.
 • För både pojkar och flickor och främja integration
 • Eftersträva en spridning av aktiviteter i kommunen.
 • Alla aktiviteter som görs med stöd av sommarlovsaktivitetsmedlen presenteras i den kommunala foldern ”Kul i sommar” som går ut till alla barn/unga i skolan inför sommarlovet.
 • Föreningar som får bidraget ska lämna in en redovisning.
 • Aktiviteterna ska vara "smittsäkra".

Ansökan med beskrivning av sommarlovsaktiviteten och en ekonomisk kalkyl ska lämnas in senast tisdagen den 5 maj 2021.

Vid ansökan görs en bedömning av handläggare som avgör om bidraget ryms inom de uppsatta riktlinjerna och budget.

Ansökan skickas till eriqa.lindsten@arvika.se eller via post till
Arvika kommun, Eriqa Lindsten, 51. Föreningsservice, 671 81 Arvika.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-20
Kontakta oss
 • 39. Kultur och fritid
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kyrkog 39 A

 • Eriqa Lindsten
 • Kultur- och fritidschef
 • Tfn 0570-818 30