Lyssna på sidan Lyssna

Stöd till sommarlovsaktiviteter 2019

Staten gör en satsning på stöd till kommuner för sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. Stödet syftar till att alla barn i åldern 6-15 år ska ha möjlighet oavsett ekonomisk situation till meningsfulla aktiviteter som är kostnadsfria.

Inför sommaren 2019 kan föreningar i Arvika kommun ansöka om stöd till sommarlovsaktiviteter.

Riktlinjer:
 • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • Möjliggöra möten över sociala gränser.
 • För både pojkar och flickor och främja integration
 • Eftersträva en spridning av aktiviteter i kommunen.
 • Alla aktiviteter som görs med stöd av sommarlovsaktivitetsmedlen presenteras i den kommunala foldern ”Kul i sommar” som går ut till alla barn/unga i skolan inför sommarlovet.
 • Föreningar som får bidraget ska lämna in en redovisning.
Ansökan med beskrivning av sommarlovsaktiviteten och en ekonomisk kalkyl ska lämnas in senast tisdagen den 23 april 2019.

Vid ansökan görs en bedömning av handläggare som avgör om bidraget ryms inom de uppsatta riktlinjerna och budget.

Ansökan skickas till eriqa.lindsten@arvika.se eller via post till
Arvika kommun, Eriqa Lindsten, 51. Föreningsservice, 671 81 Arvika.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-19
Kontakta oss
 • 39. Kultur och fritid
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kyrkog 39 A

 • Eriqa Lindsten
 • Kultur- och fritidschef
 • Tfn 0570-818 30