Extra stöd kulturmiljöer/byggnader

Extra tillfälligt stöd till föreningar med egenägda kulturmiljöer och/eller byggnader.

Stödet riktar sig till föreningar med egenägda lokaler, som är i behov av nystart och utveckling av verksamheten efter pandemin.

I huvudsak riktar sig stödet till föreningar som har som uppdrag att arbeta med kulturarv/kulturmiljö-besöksnäring - som tillgängliggör, utvecklar och bevarar kulturarvet och bedöms ha ett värde för Arvikas kulturliv.

Stödet:
  • ska syfta till utvecklingsinsatser för kulturarv, kulturmiljöer, byggnader
  • ska tillgängliggöra och utveckla mötesplatser
  • gäller hela kommunen - glesbygd prioriteras.

Bidraget kan inte sökas till publika arrangemang.

Bidraget betalas ut senast 30 december 2021 och ska återredovisas till Kultur och fritid.

Ansökan ska innehålla:

  • Projektbeskrivning med syfte och mål och uppskattad budget.
  • Uppskattad egeninsats från föreningen (ideell tid, egna medel)

Komplett ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 november och skickas till jenny.fandriks@arvika.se eller via post till:

Arvika kommun
51.Ritz
671 81 Arvika

Mer information:
Jenny Fändriks, kulturutvecklare, tfn 0570-816 08
Eriqa Lindsten, kultur- och fritidschef, tfn 0570-818 30

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-26