Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag, stöd och stipendier

Föreningar inom Arvika kommun kan söka föreningsbidrag inom kultur-, fritids- och sociala området. Det finns olika bidrag att söka, exempelvis ledarutbildningsbidrag inom fritidsområdet och verksamhetsbidrag inom kulturområdet. Ansökningsblanketter finns på webbplatsen.

Förutom kommunen finns det andra bidragsgivare, till exempel Allmänna arvsfonden, Boverket och Riksidrottsförbundet, som man kan söka bidrag hos.

Du kan också nominera någon person eller gruppering som gjort "betydande insatser" av bland annat "idrottslig eller kulturell karaktär" till Kommunpriset.

Kategoriindelning

Kultur

 • Studieförbund
 • Musikföreningar
 • Teaterföreningar
 • Filmföreningar
 • Dans och rollspel
 • Konst- och hantverksföreningar
 • Byalagsföreningar
 • Folkets Hus- och Folkets Parkföreningar
 • Hembygds- och bygdegårdsföreningar
 • Invandrarföreningar
 • Freds- och vänortsorganisationer och liknande
 • Miljöorganisationer
 • Informations- och opinionsbildande föreningar

Fritid - Idrott

 • Friluftsorganisationer
 • Idrottsföreningar
 • Nykterhetsföreningar
 • Politiska ungdomsföreningar
 • Religiösa ungdomsföreningar
 • Övriga allmänna föreningar vilka ej ingår under
  kultur och social rubricerade föreningstyper

Social

 • Handikappföreningar
 • Pensionärsföreningar
 • Sociala stödföreningar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-05-24
Kontakta oss
 • 51. Kultur och fritid
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Hamngatan 12

 • Kulturföreningar:
 • Eriqa Lindsten
 • Kultur- och fritidschef
 • Tfn 0570-818 30

 • Jenny Fändriks
 • Kulturutvecklare
 • Tfn 0570-816 08

 • 51. Föreningsservice
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Hamngatan 12

 • Övriga föreningar:
 • Maud Nilsson
 • Föreningskonsulent
 • Tfn 0570-818 07

 • Expedition
 • Tfn 0570-818 00