Samhällsinformation

Samhällsinformation handlar om information från bland annat kommun, region, riksdag och EU.

Handlingar och protokoll liksom allmän information om Arvika kommun finns att läsa på kommunens webbplats. Här kan du också hitta diverse ansökningsformulär samt kontaktuppgifter till kommunens politiker och tjänstemän. Via formulär på webbplatsen kan du ställa frågor till fullmäktige eller lämna medborgarförslag.

Kommunala handlingar och protokoll finns även i pärmar i bibliotekets Värmlandsrum.

På biblioteket visas regelbundet planer för till exempel vägbyggen eller ändringar i kommunen.

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i vårt län.

På riksdagens webbplats kan du läsa hur riksdagsbeslut beslut fattas och lagar stiftas.

Sedan 1995 är Sverige medlem i Europeiska unionen, EU:s webbportal heter Europa.

Om du själv vill engagera dig politiskt och ta en aktiv del i samhällsutvecklingen kan du vända dig till ett politiskt parti. Länkar till partierna finns på kommunens webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-30