Parkering

I Trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur du får parkera inom planlagt område. Det är bestämmelser som inte anges genom vägmärken, utan du måste kunna vad som gäller ändå. Kommunen har också beslutat om lokala trafikföreskrifter.

Inom kommunen får ett fordon parkeras på en gata under högst 24 timmar i följd, om inte det finns skyltar som anger något annat. Ägare till långtidsparkerade bilar eller skrotbilar som transporteras bort, får betala kostnaderna för transport/skrotning.

Gällande parkeringsregler övervakas av polisen och av parkeringsvakter från den entreprenör som kommunens skrivit avtal med. Felparkeringsavgifter kostar 500 eller 1 300 kronor beroende på förseelse.

Dispenser och undantag från gällande föreskrifter och regler går att ansöka om.

Parkeringsplatser och p-skiva

I Arvika centrum och innerstad finns 1 600 kommunala parkeringsplatser, förutom en mängd "privata" parkeringsplatser som en del större affärskedjor erbjuder. Parkeringskartan visar var parkeringsplatserna i centrum finns. Ett tjugotal platser är reserverade för rörelsehindrade med särskilt tillstånd.

De kommunala parkeringsplatserna är avgiftsfria, men för många av dem gäller att du måste använda p-skiva. När du ska använda p-skiva är detta utmärkt genom en tilläggstavla till det vanliga parkeringsvägmärket. (Mer information om vilka gator det gäller finns också på kartan "Parkering med p-skiva" och i de lokala trafikföreskrifterna.)

P-skivan är gratis och du kan hämta den bland annat hos:

  • Kundtjänsten i stadshuset
  • Arvika Turistbyrå
  • Arvika Bibliotek
  • Ingestrands camping
  • mataffärerna ICA Palmviken, Coop Palmviken, Coop Styckåsen
  • bensinstationerna Shell 7-Eleven, OKQ8

Så här fungerar p-skivan:

Du ställer pilen på p-skivan på det klockslag som du parkerar bilen (avrundat till närmast följande hel eller halv timme). Om du parkerar före tidsbegränsningen ställer du in skivan på det klockslag då tidsbegränsningen börjar enligt parkeringsskylten, till exempel klockan 08.

Du får inte ändra p-skivans inställning under den tid du står parkerad inom tidsbegränsningen.

Lägg p-skivan innanför vindrutans högra sida (passagerarsidan), den ska gå lätt att avläsa utifrån.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-08-14