Trafik och gator

Bild på vägarbete

Det svenska vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och vägar och enskilda vägar.

Trafikverket svarar för de allmänna vägarna i kommunen, varav de viktigaste är riksväg 61, "Kungsvägen", mot norska gränsen, länsväg 172 mot Årjäng och länsväg 175 mot Säffle.

Teknik i Väst AB har driftansvaret för gator och vägar inom tätorterna (planlagda områden). I ansvaret ingår till exempel gatubelysning, städning och vinterväghållning, parkering, trafikskyltning och andra trafikfrågor.

En annan typ av vägar inom kommunen är enskilda vägar. Dessa ägs av fastighetsägare utmed vägen och förvaltas i form av vägsamfälligheter, frivilliga överenskommelser med mera. För enskilda vägar, där särskilda villkor uppfylls, sköter Teknik i Väst AB drift och underhåll för cirka 55 mil.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-18
Kontakta oss
  • Teknik i Väst AB
  • 31. Gator och vägar
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Rosendalsvägen 19

  • Felanmälan dygnet runt
  • Tfn 0570-76 40 40

  • Jerry Karlsson
  • Driftchef
  • Tfn 0570-817 71