Bredband och IT

Datorer

Bredband är samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ha anslutning till Internet med hög överföringshastighet, till exempel via ADSL (telefonnätet), fiberkabel eller mobilt bredband.

Kommunens bredbandsstrategi har målsättningen att alla hushåll, verksamheter och skolor i Arvika kommun ska ha tillgång till bredband - liksom alla brukare i hemtjänst som har förutsättningar för digitala tjänster.

Inom Arvika kommun finns många olika operatörer och tjänsteleverantörer. Vilka du kan välja på beror bland annat på var du bor och hur du bor - i villa eller lägenhet. Hastigheten du får som bredbandskund beror i sin tur på vilken operatör och vilken abonnemangsform du valt.

Fibernätet i kommunen är till stor del utbyggt, dels i olika fiberföreningars regi och dels genom bland annat det kommunala bolaget Arvika Kommunät AB.

Arvika Kommunnät AB ansluter bostadsrätter, hyreshus, villor, affärsfastigheter, kontorshus, offentliga byggnader och anläggningar. Kommunnätet är ett öppet nät med många tjänster och leverantörer och baseras till största delen på snabb fiberoptik. Även fiberföreningar kan ansluta sig till Arvika Kommunnät.

Som hyresgäst hos Arvika Fastighets AB kan du få bredband via Com Hem, Telia eller Arvika Kommunnät. Du kan kontakta Arvika Fastighets AB om du har frågor - eller Com Hem, Telia respektive Arvika Kommunnät direkt kring vad som gäller för ditt område.

Som konsument kan du få tips från bland annat PTS, Surfa Lugnt och Konsumentverket om vad du bör tänka på innan du väljer, liksom om säkerhetsfrågor som rör internetsäkerhet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-04