Totalförsvarsövning 2020

Med start den 4 november 2019, under hela 2020 samt delar av 2021, kommer Sverige att genomföra en totalförsvarsövning – TFÖ 2020. Det blir första gången på 30 år som det civila och militära försvaret övar tillsammans i en sådan omfattning. Syftet med övningen är att stärka vårt lands försvarsförmåga.


Vad är kommunens roll i höjd beredskap och krig?

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis vård, skola och omsorg fungerar. Samhället under höjd beredskap är i behov av att dessa typer av verksamheter upprätthålls. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

Vad är min roll som privatperson i höjd beredskap och krig?

I Sverige har vi totalförsvarsplikt, den omfattar alla invånarna mellan åldrarna 16 och 70 år. Totalförsvarsplikt betyder att alla som omfattas måste delta i uppgifter inom totalförsvaret. Det kan vara allt ifrån att göra allmän värnplikt till att bära vapen i strid eller att rensa upp efter en större olycka. Under höjd beredskap gäller allmän tjänsteplikt, vilket innebär att varje person måste inställa sig. Ungdomar i åldrarna 16-18 år är undantagna väpnad strid och tilldelas andra uppgifter.

Varför genomförs det en totalförsvarsövning nu?

Vi försvarar Sverige i ett närområde där säkerhetsläget har försämrats och där regeringen har beslutat att vi ska bygga ett starkare svenskt försvar och stärka totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en nationell övning och en del i att stärka totalförsvaret - det militära och civila försvaret tillsammans. Den kommer att öka förmågan att möta ett eventuellt angrepp mot Sverige.


Mer information om TFÖ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bland annat på krisinformation.se.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-11