Stängda och anpassade verksamheter

För att minska smittspridning och följa centrala direktiv, har en del kommunala verksamheter stängts, delvis stängts eller anpassats.

För närvarande gäller:


Turistbyrån

(Uppdaterat 2021-01-22) Turistbyrån har öppet som vanligt från den 25 januari, se mer information på turistbyråns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Biblioteket
(Uppdaterat 2021-01-22) Bibliotekets lokaler öppnar delvis från den 25 januari. Mer information finns på webbplatsen.

Konsthallar, museer
(Uppdaterat 2021-01-13) Konsthallens lokal är stängd och vissa utställningar visas istället utomhus. Övriga museer i kommunen är föreningsdrivna och håller öppet utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Ritz
Öppet med restriktioner, möjlighet till digitala arrangemang.

Sim- och sporthall
(Uppdaterat 2021-01-22) Sim- och sporthallen har stängt för allmänheten sen i november. Utöver detta gäller:

Simhallen stänger all verksamhet till och med den 31 januari, men det kan komma att förlängas.

Sporthallen och simhallens motionshall är helt stängda (för allmänhet och föreningar) till och med den 31 januari, men detta kan komma att förlängas. 


Miljömyran
(Uppdaterat 2021-01-11) Verksamheten håller stängt.

Ishallen
(Uppdaterat 2021-01-22) Allmänhetens åkning har stängt till och med den 31 januari, men det kan komma att förlängas.

Övriga kommunala idrottshallar och anläggningar
(Uppdaterat 2021-01-22) Övriga kommunala idrottshallar och anläggningar är stängda (för allmänhet och föreningar) till och med den 31 januari, men det kan komma att förlängas. 

Öppna förskolan
(Uppdaterat 2020-12-02) All verksamhet på Öppna förskolan är tills vidare är pausad.

Förskola
Anpassningar vid hämtning/lämning för att minimera kontakt. I Arvika hämtas och lämnas barnen mestadels utomhus.

Grundskola
(Uppdaterad 2021-01-20) Årskurs 7-8 har delvis distansundervisning från 11 januari- 12 februari. Årskurs 9 fortsätter med studier på plats i skolan. Mer information finn spå sidan Frågor och svar grundskola.

Årskurs F-6 fortsätter som tidigare. Inga utomstående (inte heller föräldrar) tillåts i lokalerna. Utvecklingssamtal genomförs på distans.

Vi undviker att blanda elever från olika skolor i samma undervisingslokal vid samma tillfälle. Moderna språk för årskurs 6 bedrivs därför på distansundervisning från ordinarie skola fram till vecka 9.


Gymnasium
(Uppdaterad 2021-01-22) Verksamheten bedriver, från och med måndag 25 januari till och med 14 februari, delvis distansundervisning. Motivet till beslutet är att motverka trängsel i skolans lokaler, för att på så sätt minska risken för smittspridning. Mer information finns på sidan Frågor och svar gymnasiet.

Musikskolan
(Uppdaterad 2021-01-21) Från och med den 25 januari bedriver Musikskolan närundervisning. Musikskolans lokaler är stängd för vuxna som inte arbetar i huset.

Kommunal vuxenutbildning och ANC
Anpassad verksamhet, ingen generell distansundervisning.

Arvika ungdomsgård
Verksamheten är stängd.

Vård och omsorg
Anpassningar för att möjliggöra boendes tillgång till gemensamhetsutrymmen i kommunala boenden. Besökare uppmanas kraftfullt att använda anvisad skyddsutrustning vid besök.

Korpralens matsal håller stängt för externa besökare och Café Korpralen är inställd.

Verksamheten på Träffpunkt Strand är inställd.

Arbetsmarknadsåtgärder
Anpassad verksamhet. Individuella bedömningar görs.

Teknik i Väst
Lokalerna är stängda för externa besökare. Mossebergs avfallsanläggning är öppen, men har infört rutiner för att att hindra för många besökare åt gången.

Verkstaden
Entrén till vårdcentralen Verkstaden är stängd och begränsad till endast besökare med planerade besök och personal. Personal som arbetar i kvarteret Verkstaden och har tagg får använda den för att gå in.

Sidansvarig:

Elin Fredriksson

Sidan uppdaterad: 2021-01-22