Stängda verksamheter

För att minska smittspridning och följa direktiv, behöver vi ta beslut om att stänga eller delvis stänga vissa kommunala verksamheter.

För närvarande gäller:

 • Från och med tisdagen den 21 april är entrén till vårdcentralen Verkstaden stängd och begränsad till endast besökare med planerade besök och personal. Personal som arbetar i kvarteret Verkstaden och har tagg får använda den för att gå in.
 • Bemanningscentralen är stängd för oplanerade besök fr o m 20 april. Planerade och bokade besök tas emot.
 • Teknik i Väst har stängt sina lokaler för externa besökare. Mossebergs avfallsanläggning är öppen, men har infört rutiner för att att hindra för många besökare åt gången.
 • Det är besöksförbud på servicehusen Tapeten, Hamngatan och Smedberg fr o m 6 april.
 • Korpralens matsal håller stängt för externa besökare fr o m 6 april.
 • Miljömyran minskar sina öppettider fr o m 6 april.
 • Verksamheten på Träffpunkt Strand och Träffpunkt Vågen är inställd.
 • Gymnasieskolan i Arvika liksom komvux på ANC, har lagt om till distansundervisning från 18 mars.
 • Musikskolan i Arvika lägger om till distansundervisning och bedriver inte någon undervisning i skollokalerna från 18 mars. Varje elev blir kontaktad av sin lärare för vidare information. Mer info: musikskolans facebooksida.
 • Arvika ungdomsgård har tills vidare inte kvällsöppet, utan öppet endast dagtid.
 • All simundervisning i skolan är inställd från onsdagen 18 mars.
 • Fritidsverksamheten för unga och vuxna med funktionsnedsättning är inställd tills vidare.
 • Café Korpralen är inställd.
 • Öppna förskolan har stängt från måndagen 16 mars.
 • Det råder besöksförbud sen den 11 mars på kommunens äldreboenden samt inom korttidsvården AKKVA. Från och med den 6 april är det också besöksförbud inom våra servicehus. Undantag kan göras för närstående till personer som är kritiskt sjuka om du som besökare inte har luftvägssymtom. Bedömningen om besök är möjligt görs av ansvarig sjuksköterska. Behörig personal, post- och matleveranser samt hantverkare som ska utföra beställda tjänster berörs inte av besöksförbudet.
 • Det råder fortfarande besöksförbud på kommunens särskilda boenden, men från och med 9 juli har kommunledningen tagit beslut om att öppna upp för besök utomhus vid besöksbord.Våra allmänna riktlinjer måste självklart efterlevas vid besöken. Det är viktigt att hålla avstånd, inte ha fysisk kontakt och du som besökare måste vara helt symtomfri. Vid besöket kommer personal eller en besöksvärd närvara och tillse att föreskrifter efterföljs, i annat fall kan besöket avbrytas. Vid dåligt väder kan besök ställas in. Vi vill värna om att skydda våra äldre och förhindra smittspridning. Boendena kommer i mån av tid, ta emot besök på eftermiddagar måndag- torsdag. Besökstiden är 30 minuter inklusive rengöring av bord och utrustning.

  Du som besökare behöver boka ditt besök genom att kontakta respektive boende och boka en tid med personal/besöksvärd.
  Telefontiderna varierar efter respektive boende och det är viktigt att du respekterar telefontiderna.

  Telefontider:
  Akkva/Björkbacken har telefontid månd-torsd, 10.00-10.30, 14.00-14.30 tfn 0570-72 78 42
  Gunnebo/Björkli har telefontid mån-torsd 11-11.30, tfn 0570-326 44
  Gunnebo/Granli har telefontid mån-torsd 11.0-11.30, tfn 0570-326 44, 320 15
  Lingården har telefontid mån-torsd 11.00-11.30, tfn 0570-46 00 34
  Lövåsen har telefontid mån-torsd 10.30-12.00, tfn 0570-400 04
  Nybacken, plan 1 har telefontid mån-torsd 11-11.30, tfn 0570-815 11
  Nybacken, plan 2 har telefontid mån-torsd 11-11.30, tfn 0570-815 13
  Solgården norr har telefontid mån-torsd 9.30-11.00, tfn 0570-221 43
  Solgården söder har telefontid mån-torsd,9.30-11.30, tfn 0570-223 15
  Vågen har telefontid mån-torsd 11-11.30, tfn 0570-827 07
  Västängsgården blå vinge, har telefontid mån-torsd 11-11.30, tfn 0570-72 77 96
  Västängsgården grön vinge,har telefontid mån-torsd 11-11.30, tfn 0570-72 77 91
  Västängsgården röd vinge, har telefontid mån-torsd 11-11.30, tfn 0570-72 77 95

Sidansvarig:

Elin Fredriksson

Sidan uppdaterad: 2020-08-05