Stängda verksamheter

För att minska smittspridning och följa direktiv, behöver vi ta beslut om att stänga eller delvis stänga vissa kommunala verksamheter.

För närvarande gäller:

 • Från och med tisdagen den 21 april är entrén till vårdcentralen Verkstaden stängd och begränsad till endast besökare med planerade besök och personal. Personal som arbetar i kvarteret Verkstaden och har tagg får använda den för att gå in.
 • Teknik i Väst har stängt sina lokaler för externa besökare. Mossebergs avfallsanläggning är öppen, men har infört rutiner för att att hindra för många besökare åt gången.
 • Besöksförbudet på våra servicehus Tapeten, Hamngatan och Smedberg upphör från 1 september. Korpralens matsal håller dock fortsatt stängt för externa besökare och Café Korpralen är inställd.
 • Miljömyran minskar sina öppettider fr o m 6 april.
 • Verksamheten på Träffpunkt Strand och Träffpunkt Vågen är inställd.
 • Arvika ungdomsgård har stängt verksamheten.
 • Öppna förskolans inomhusverksamhet har stängt. Från den 26 augusti har man utomhusverksamhet på onsdagar.
 • Det råder besöksförbud på kommunens äldreboenden, korttidsvården AKKVA samt psykiatri gruppboende Yrevall. Undantag kan göras för närstående till personer som är kritiskt sjuka om du som besökare inte har luftvägssymtom. Bedömningen om besök är möjligt görs av ansvarig sjuksköterska. Behörig personal, post- och matleveranser samt hantverkare som ska utföra beställda tjänster berörs inte av besöksförbudet.

  På kommunens äldreboenden har du möjlighet att boka besök utomhus, antingen sittandes vid ett besöksbord eller i form av en promenad. Våra allmänna riktlinjer måste självklart efterlevas vid besöken. Det är viktigt att hålla avstånd, inte ha fysisk kontakt och du som besökare måste vara helt symtomfri. Vid besöket kommer personal eller en besöksvärd närvara och tillse att föreskrifter efterföljs, i annat fall kan besöket avbrytas. Vid dåligt väder kan besök ställas in. Vi vill värna om att skydda våra äldre och förhindra smittspridning. Besöksdagar är tisdagar till och med fredagar, förutom på Akkva/Björkbacken som har måndag-torsdag. Besökstiden är 30 minuter inklusive rengöring av bord och utrustning.

  Du som besökare behöver boka ditt besök genom att kontakta respektive boende och boka en tid med personal/besöksvärd.
  Besöks- och telefontiderna varierar efter respektive boende och det är viktigt att du respekterar dessa tider.

  Telefontider:
  Akkva/Björkbacken har telefontid mån-tors, 10.00-10.30, 14.00-14.30 tfn 0570-72 78 42
  Gunnebo/Björkli har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-326 44
  Gunnebo/Granli har telefontid tis-fre 11.0-11.30, tfn 0570-326 44, 320 15
  Lingården har telefontid tis-fre 11.00-11.30, tfn 0570-46 00 34
  Lövåsen har telefontid tis-fre 10.30-12.00, tfn 0570-400 04
  Nybacken, plan 1 har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-815 11
  Nybacken, plan 2 har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-815 13
  Solgården norr har telefontid tis-fre 9.30-11.00, tfn 0570-221 43
  Solgården söder har telefontid tis-fre,9.30-11.30, tfn 0570-223 15
  Vågen har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-827 07
  Västängsgården blå vinge, har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-72 77 96
  Västängsgården grön vinge,har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-72 77 91
  Västängsgården röd vinge, har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-72 77 95

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-07