Stängda och anpassade verksamheter

För att minska smittspridning och följa centrala direktiv, har en del kommunala verksamheter stängts, delvis stängts eller anpassats.

För närvarande gäller:


Turistbyrån
(Uppdaterat 2021-01-22) Turistbyrån har öppet som vanligt från den 25 januari, se mer information på turistbyråns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Biblioteket
(Uppdaterat 2021-02-08) Biblioteket är öppet enligt ordinarie öppettider, men med vissa restriktioner. Mer information finns på webbplatsen.

Konsthallar, museer
(Uppdaterat 2021-01-28) Konsthallens lokal öppnar för utställning den 6 februari utifrån Konsthallens ordinarie öppettider. Övriga museer i kommunen är föreningsdrivna och håller öppet utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Ritz
(Uppdaterat 2021-01-28) Stängt för arrangemang och möten från februari till och med juni. Möjlighet finns dock att hyra en mindre lokal, Ritz Projekt, för möten vid förfrågan.

Sim- och sporthall
(Uppdaterat 2021-02-05) Sim- och sporthallen har stängt för allmänheten.

Från den 1 februari finns möjligheten att boka rehabträning i simhallen samt simhallens motionshall.

Från den 1 februari är sporthallen tillgänglig för föreningarnas träningsgrupper för barn/unga födda 2005 eller senare, från den 8 februari även för barn/unga födda 2002 och senare. Föreningar följer de restriktioner som gäller för bland annat antal personer som får vistas i lokalerna.


Miljömyran
(Uppdaterat 2021-03-09) Verksamheten håller stängt. Från 15 mars har butiken på Säterigatan 3 öppet för förbokade besök, mer information om hur du bokar finns på webbplatsen.

Ishallen
(Uppdaterat 2021-04-08) Ishallen har stängt för såsongen.

Övriga kommunala idrottshallar och anläggningar
(Uppdaterat 2021-02-05) Övriga kommunala idrottshallar och anläggningar är stängda för allmänheten. Från den 1 februari är sådana lokaler tillgängliga för föreningarnas träningsgrupper för barn/unga födda 2005 eller senare, från den 8 februari även för barn/unga födda 2002 och senare. Föreningar följer de restriktioner som gäller för bland annat antal personer som får vistas i lokalerna.

(Uppdaterat 2021-04-30)

Den 28 april beslutade Folkhälsomyndigheten en ändring som innebär att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus, för barn och unga födda 2002 eller senare, under vissa förutsättningar

Utifrån det allvarliga läge som råder i Värmland med hög smittspridning i samhället, även bland barn och ungdom, samt hög belastning inom hälso- och sjukvård, rekommenderar Smittskydd Värmland att föreningar som bedriver idrotts- och fritidsaktiviteter avvaktar med att arrangera spel av enstaka matcher eller tävlingar för barn och unga - även om de sker utomhus. Rekommendationen gäller till och med den 16 maj. Om inget oförutsett inträffar, har inte Smittskydd Värmland för avsikt att förlänga denna rekommendation.

Öppna förskolan
(Uppdaterat 2020-12-02) All verksamhet på Öppna förskolan är tills vidare är pausad.

Förskola
Anpassningar vid hämtning/lämning för att minimera kontakt. I Arvika hämtas och lämnas barnen mestadels utomhus.

Grundskola
(Uppdaterad 2021-05-05) Årskurs 7-9 har delvis distansundervisning från 11 januari - 21 maj. Mer information finns på sidan Frågor och svar grundskola.

Årskurs F-6 fortsätter som tidigare. Inga utomstående (inte heller föräldrar) tillåts i lokalerna. Utvecklingssamtal genomförs på distans.

Vi undviker att blanda elever från olika skolor i samma undervisingslokal vid samma tillfälle. Moderna språk för årskurs 6 bedrivs därför på distansundervisning från ordinarie skola fram till och med vecka 13.


Gymnasium
(Uppdaterad 2021-05-05) Verksamheten bedriver, från och med måndag 25 januari till och med 7 maj, delvis distansundervisning. Motivet till beslutet är att minska risken för smittspridning. Mer information finns på sidan Frågor och svar gymnasiet.

Musikskolan
(Uppdaterad 2021-01-21) Från och med den 25 januari bedriver Musikskolan närundervisning. Musikskolans lokaler är stängd för vuxna som inte arbetar i huset.

Kommunal vuxenutbildning och ANC
Anpassad verksamhet, ingen generell distansundervisning.

Vägledningscentrum, ANC
Delvis öppet för besök från 1 februari, mer information på ANC:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arvika ungdomsgård
Verksamheten är stängd.

Vård och omsorg
Anpassningar för att möjliggöra boendes tillgång till gemensamhetsutrymmen i kommunala boenden. Besökare uppmanas kraftfullt att använda anvisad skyddsutrustning vid besök.

Korpralens matsal håller stängt för externa besökare och Café Korpralen är inställd.

Verksamheten på Träffpunkt Strand är inställd.

Arbetsmarknadsåtgärder
Anpassad verksamhet. Individuella bedömningar görs.

Teknik i Väst
Lokalerna är stängda för externa besökare. Mossebergs avfallsanläggning är öppen, men har infört rutiner för att att hindra för många besökare åt gången.

Verkstaden
Entrén till vårdcentralen Verkstaden är stängd och begränsad till endast besökare med planerade besök och personal. Personal som arbetar i kvarteret Verkstaden och har tagg får använda den för att gå in.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-05