Stängda och anpassade verksamheter

För att minska smittspridning och följa centrala direktiv, har en del kommunala verksamheter stängts, delvis stängts eller anpassats.

För närvarande gäller:


Turistbyrån

(Uppdaterat 2021-01-12) Turistbyrån håller stängt för fysiska besökare, i första hand fram till den 24 januari. Nås på telefon och e-post, se mer information på turistbyråns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Biblioteket
(Uppdaterat 2020-12-21) Biblioteket har stängt från den 22 december till den 24 januari 2021. Även bokbussens turer är inställda under denna period.

Konsthallar, museer
(Uppdaterat 2021-01-13) Konsthallens lokal är stängd och vissa utställningar visas istället utomhus. Övriga museer i kommunen är föreningsdrivna och håller öppet utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Ritz
Öppet med restriktioner, möjlighet till digitala arrangemang.

Sim- och sporthall
(Uppdaterat 2020-12-21) Sim- och sporthallen har stängt för allmänheten sen i november. Utöver detta gäller:

Simhallen stänger all verksamhet den 19 december - 24 januari, men det kan komma att förlängas.

Sporthallen och simhallens motionshall är helt stängda (för allmänhet och föreningar) under tiden 23 december - 24 januari, men det kan komma att förlängas. 


Miljömyran
(Uppdaterat 2021-01-11) Verksamheten håller stängt.

Ishallen
(Uppdaterat 2020-21-21) Allmänhetens åkning har stängt till och med den 24 januari, men kan komma att förlängas.

Övriga kommunala idrottshallar och anläggningar
(Uppdaterat 2020-01-05) Övriga kommunla idrottshallar och anläggningar är stängda (för allmänhet och föreningar) under tiden 23 december - 24 januari, men det kan komma att förlängas. 

Öppna förskolan
(Uppdaterat 2020-12-02) All verksamhet på Öppna förskolan är tills vidare är pausad.

Förskola
Anpassningar vid hämtning/lämning för att minimera kontakt. I Arvika hämtas och lämnas barnen mestadels utomhus.

Grundskola
(Uppdaterad 2021-01-08) Årskurs 7-8 har delvis distansundervisning från 11 januari- 24 januari. Årskurs 9 fortsätter med studier på plats i skolan. Mer information finnspå sidan Frågor och svar grundskola.

Årskurs F-6 fortsätter som tidigare. Inga utomstående (inte heller föräldrar) tillåts i lokalerna. Utvecklingssamtal genomförs på distans.

Vi undviker att blanda elever från olika skolor i samma undervisingslokal vid samma tillfälle. Moderna språk för årskurs 6 bedrivs därför på distansundervisning från ordinarie skola fram till vecka 9.

Gymnasium
(Uppdaterad 2020-12-21) Verksamheten bedrivs från och med måndag 7 december till och med 24 januari på distans. Syftet är att hindra smittspridningen.

Musikskolan
(Uppdaterad 200-12-22) Distansundervisning till och med 24 januari.

Kommunal vuxenutbildning och ANC
Anpassad verksamhet, ingen generell distansundervisning.

Arvika ungdomsgård
Verksamheten är stängd.

Vård och omsorg
Anpassningar för att möjliggöra boendes tillgång till gemensamhetsutrymmen i kommunala boenden. Besökare uppmanas kraftfullt att använda anvisad skyddsutrustning vid besök.

Korpralens matsal håller stängt för externa besökare och Café Korpralen är inställd.

Verksamheten på Träffpunkt Strand är inställd.

Arbetsmarknadsåtgärder
Anpassad verksamhet. Individuella bedömningar görs.

Teknik i Väst
Lokalerna är stängda för externa besökare. Mossebergs avfallsanläggning är öppen, men har infört rutiner för att att hindra för många besökare åt gången.

Verkstaden
Entrén till vårdcentralen Verkstaden är stängd och begränsad till endast besökare med planerade besök och personal. Personal som arbetar i kvarteret Verkstaden och har tagg får använda den för att gå in.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-18