Konsekvenser i Arvika kommun av skärpta allmänna råd

För att begränsa smittspridningen av covid-19 kommer en rad åtgärder att genomföras under i första hand den tid som de skärpta allmänna råden gäller, 12 november – 13 december, med möjlig förlängning. Denna lista kommer att fyllas på allt eftersom beslut fattas.

Kommunens verksam­heter följer fortfarande de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger och alla verksamheter som har öppet, anpassar sig även till de skärpta regionala råden – både för att på bästa sätt begränsa smittspridningen och för att hjälpa arvikaborna att göra rätt och följa råden.

Biblioteket

På grund av hyllbyte har biblioteket för närvarande en tillfällig bibliotekslokal med förkortade öppettider. Biblioteket, liksom biblioteksbussen, fortsätter sin verksamhet med restriktioner.

Konsthallar, museer

Konsthallen och Galleri 39 fortsätter sin verksamhet, men med restriktioner. Övriga museer i kommunen är föreningsdrivna och håller öppet utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Ritz

Öppet med restriktioner, möjlighet till digitala arrangemang.

Sim- och sporthall

Simhallen har stängt för allmänheten. Vissa möjligheter finns till tidsbokad rehabträning. Gymmet stängt för allmänheten, men med vissa möjligheter till tidsbokad rehabträning. Sporthallen och simhallen är dock öppna för grundskolans sim- och idrottslektioner, liksom för ungdomsaktiviteter i föreningsregi för ungdomar födda 2005 och senare.

Ishallen

Allmänhetens åkning har stängt.

Övriga kommunala idrottshallar och anläggningar

Träning kan genomföras när det gäller ungdomar till och med högstadiet - men idrotter med fysisk kontakt ska undvikas och inga matcher spelas. För ungdomar i gymnasiet och äldre gäller ingen träning och inga matcher.

Öppna förskolan

(Uppdaterat 2020-12-02) All verksamhet på Öppna förskolan är tills vidare är pausad.

Förskola

Anpassningar vid hämtning/lämning för att minimera kontakt. I Arvika hämtas och lämnas barnen mestadels utomhus.


Grundskola

Verksamheten fortsätter som tidigare, ingen generell distansundervisning införs. Inga utomstående (inte heller föräldrar) tillåts i lokalerna. Utvecklingssamtal genomförs på distans.

Gymnasium

(Uppdaterad 2020-12-03) Verksamheten bedrivs från och med måndag 7 december till och med 6 januari på distans. Syftet är att hindra smittspridningen.

Musikskolan

All konsertverksamhet ställs in eller ställs om till digitala varianter. Ordinarie verksamheter genomförs i anpassad form.

Kommunal vuxenutbildning och ANC

Anpassad verksamhet, ingen generell distansundervisning.

Vård och omsorg

Anpassningar för att möjliggöra boendes tillgång till gemensamhetsutrymmen i kommunala boenden. Besökare uppmanas kraftfullt att använda anvisad skyddsutrustning vid besök.

Arbetsmarknadsåtgärder

Anpassad verksamhet. Individuella bedömningar görs.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-12-03