Info för näringslivet

Stödåtgärder för lokala näringslivet

Med anledning av coronaviruset kan Arvika kommun erbjuda möjliga stödåtgärder för det lokala näringslivet, som:

  • Möjlighet att få anstånd med betalning eller uppdelning av betalning av fakturor utställda av Arvika kommun. Detta är ingen generell åtgärd, varje enskilt fall kommer att bedömas, så ta alltid kontakt med oss om du inte kan betala en faktura. Använd e-postadress deb.arvikakommun@arvika.se.

  • (Uppdaterat 2020-07-02) De regler som tillämpats vad avser hyresrabatter har upphört att gälla 30 juni 2020. Om du som företagare är hyresgäst hos kommun eller kommunala bolag har svårigheter att betala hyran i tid, kan du höra av dig till oss för dialog. Vi kommer fortsatt betala våra leverantörsfakturor så snabbt som möjligt.

  • Myndighetsutövning, som exempelvis bygglov eller tillstånd inom miljöområdet, genomförs med stor förståelse för den mycket ansträngda situation många företag befinner sig i och för att minimera riskspridning till riskgrupper. Myndighetsutövningen planeras utifrån rådande omständigheter. Kostnaden för myndighetsutövningen faller inom ramen för den typ av kostnader där kommunen kan bevilja anstånd. Använd e-postadress deb.arvikakommun@arvika.se.

  • Arvika kommun har möjlighet att tidigarelägga betalning av leverantörsfakturor. Alla leverantörsfakturor kommer att hanteras skyndsamt. Någon ansökan behöver inte göras.

  • Om ditt företag är hyresgäst hos Arvika Fastighets AB och har frågor kring ekonomi och fakturor, ta kontakt via e-postadress afab.ekonomi@arvika.se.

  • Om du har uteservering, tänk på att det går bra att starta säsongen tidigare. Våra regler ger möjlighet till uteservering 1 april-30 september. Tänk på som företagare att ansöka om tillstånd hos polisen om du inte gjort det. Om intresse finns bland företagen i centrum att anordna gatuförsäljning utanför egen butik – kontakta Aktiva Arvika via e-post aktiva.arvika@arvika.se.

  • Arvika-Eda Nyföretagarcentrum erbjuder rådgivning till alla företagare med anledning av den uppkomna situationen. Kontakt: arvika@nyforetagarcentrum.se.

  • (Uppdaterat 2020- 07-02) I regeringens extra ändringsbudgetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Arvika Fastighets AB sänkte därför den fasta hyran med 50 procent för dessa hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni. De regler som tillämpats vad avser hyresrabatter har upphört att gälla 30 juni 2020. 

  • (Uppdaterat 2020-04-06) Arvika Innovation Park erbjuder ett omställningsprogram för att snabbt kunna ställa om sin verksamhet. Programmet vänder sig till små företag med 1-5 anställda och är kostnadsfritt. Du erbjuds som företagare ett forum där du tillsammans med andra företag i samma situation gemensamt hittar nya affärsmöjligheter och utvecklingsspår. Vi faciliterar och coachar er genom en treveckorsprocess där vi mixar möten i grupp, enskild coachning och eget arbete. Målsättningen är en konkret plan för att bättre kunna navigera och parera din verksamhet. Mer information: Elin Tienvieri, elin.tienvieri@karlstadinnovationpark.se, tfn 0730-73 71 61.

  • (Uppdaterat 2020-05-12) Arvika kommun tar inte ut några torghandelsavgifter 2020. Redan inbetalda avgifter för året betalas tilllbaka.

Arvika kommun kommer fortlöpande följa utvecklingen och fler åtgärder som stöder näringslivet kan komma. Om du vill komma i kontakt med oss via telefon, ring 0570-816 00 så kopplas du rätt.

Verksamt Värmlands företagsjour

För företag som hamnat i akut kris finns stöd och hjälp att få. Ring jourtelefonen 010-831 90 50 för att prata med rådgivare som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt.

Öppettider: Måndag-fredag klockan 9.00-16.00 (lunchstängt kl 12.00-13.00).


Länkar med med information

Här finns länkar där du som företagare i Arvika kommun kan hitta viktig information.

(Uppdaterat 2020-06-22) MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har en särskild sommarsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för företag, organisationer och arrangörer om hur vi tillsammans bromsar smittan. Använd gärna checklistanPDF.

(Uppdaterat 2020-06-22) Särskilda regler gäller för restauranger och krogar. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(Uppdaterat 2020-05-07) Riksgäldskontoretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om Företagsakuten – garantiprogram för företag.

(Uppdaterat 2020-05-04) Region Värmlandslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster information till företagare. Omställningscheckar för småföretagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster går att söka 1 maj-30 sept 2020.

På Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.

(Uppdaterat 2020-05-08) Verksamt Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samlar information, stöd och åtgärder liksom utbildningsmöjligheter på regional och lokal nivå för dig som företagare.

Tillväxtverkets informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vad som gäller för korttidspermittering. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaderna.

Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

Organisationen Företagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har samlat artiklar som berör corona-epidemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att Covid-19 sprids.

Information från Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om anstånd med skattebetalning.

Information från Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Information från Regeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om bland annat stöd till företag.

Information om UD:slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbete med anledning av coronaviruset.

Information från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om regler för restauranger och krogar.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-27