Info för fritid, kultur, föreningar

Allmänt

Generellt gäller att Kultur och fritid, Arvika kommun, följer Folkhälsomyndighetens direktiv och råder arrangörer och aktörer att göra det samma.

Kultur och fritid har kontakt och dialog med andra bidragsgivande aktörer till exempel RF SISU Värmland, Region Värmland och Statens kulturråd med anledning av den situation som uppstått i samband med coronaviruset. Om ni som förening/aktör har frågor och funderingar kring kommunalt föreningsstöd, kontakta:

Idrottsföreningar
Maud Nilsson, tfn 0570-818 07, e-post: maud.nilsson@arvika.se

Kulturföreningar
Jenny Fändriks, tfn 0570-816 08, e-post: jenny.fandriks@arvika.se
Eriqa Lindsten, tfn 0570-818 30, e-post: eriqa.lindsten@avika.se

Föreningar med verksamhet i kommunens lokaler

Från den 8 februari är kommunens idrottslokaler öppna för barn/unga födda 2002 och senare. Kultur och fritid, Arvika Fastighets AB och Arvika Näringslivscenter har utifrån pandemilagen gjort en bedömning över hur många som får vistas i lokalerna vilket föreningarna måste anpassa sig till.

Den förening som håller i verksamheten ansvarar för att känna till och följa de lagar, regler och riktlinjer som finns. Vi uppmanar alla föreningar att hålla sig informerade om vad som gäller och uppdaterade på förändringar.

Regler

  • Bedriva verksamheten ansvarfullt och enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
  • Följa det angivna maxantal personer som får vistas i lokalen.
  • Omklädningsrum och duschar får inte användas.
  • Undvik att det blir trängsel.
  • Undvik att dela utrustning med varandra.
  • Utföra aktiviteter i mindre grupper.
  • Reser till och från aktiviteten individuellt.
  • Säkerställ möjlighet att tvätta/sprita händer.

Max antal personer i lokalen

Lista över lokaler och antal person som tillåts

Lokal

Antal

Sporthallen A-salen 795 m2

25

Sporthallen B-salen 160 m2

10

Sporthallen C-salen 117 m2

10

Sporthallen, Bordtennishallen 387 m2

20

Strandhallen 800 m2

25

Taserudshallen 940 m2

25

Kyrkebyhallen 1100 m2

25

Ishallen 1737 m2

25

Dottevik 215 m2

15

Jössefors 200 m2

15

Gate 160 m2

10

Klässbol 160 m2

10

Edane 200 m2

15

Agnetebergsskolan 160 m2

10

Glava skola 157m2

10

Jössefors skola 200 m2

15

Rinnens skola 200 m2

15

Järvens skola 200 m2

15

Styckåsens skola 300 m2

15

Katedralen 210 m2

15

Hagaskolan

-Ridhuset (gamla delen) 610 m2

25

Ridhuset (nya delen) 1200 m2

25


Har du frågor om restriktionerna som gäller i kommunala idrottslokaler, kontakta Föreningsservice e-postadress: foreningsservice@arvika.se


Förändringar på Arvika Bibliotek

Sen i våras gäller en del förändringar på Arvika Bibliotek i samband med Coronapandemin, mer information finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-31