Lyssna på sidan Lyssna

FAQ om corona för vård och omsorg

Här finns frågor och svar samlade om coronaviruset när det gäller vård och omsorg i Arvika kommun.

Om du klickar på de länkade frågorna nedan, så kommer du direkt till svaret på frågan längre ner på sidan.Hur jobbar ni för att säkra upp verksamheter inom Vård och omsorg?

Vi följer Vård och omsorgs Krisplan och gör prioriteringar av arbetsuppgifter.

Var kan jag vända mig om jag som anhörig känner mig orolig eller har frågor om det boende som min anhörige bor på?

Vänd dig till enhetschefen på respektive boende, se kontaktuppgifter på webbplatsen genom att välja aktuellt boende i undermenyn.

Vilka boenden råder det besöksförbud på?

På grund av smittorisken i samband med coronaviruset (covid-19) har Arvika kommun beslutat att följa Region Värmlands rekommendationer och har därför infört besöksförbud på kommunens äldreboenden, servicehus och gruppboenden inom LSS samt inom korttidsvården AKKVA. Matsalen på Korpralen är stängd för externa besökare.

Vad innebär det att det råder besöksförbud?

På grund av smittorisken kan du som närstående inte besöka din anhörige som bor på något av våra boenden.

Undantag kan göras för närstående till personer som är kritiskt sjuka om du som besökare inte har luftvägssymtom. Bedömningen om besök är möjligt görs av ansvarig sjuksköterska.

Behörig personal, post- och matleveranser samt hantverkare som ska utföra beställda tjänster berörs inte av besöksförbudet.

Hur kommer jag i kontakt med min anhörige som bor där det råder besöksförbud?

Kontakta omvårdnadspersonalen på de telefonnummer ni fick vid inflytt alternativt se kontaktuppgifter på webbplatsen.

Finns det några boenden som är exkluderade från besöksförbudet?

I dagsläget berörs inte våra servicebostäder inom LSS.

Påverkas färdtjänst och andra kommunikationsmöjligheter för min anhörige?

Inte i dagsläget.

Vilka aktiviteter kommer att ställas in/har redan ställts in på kommunens trygghetsboenden och vårdboenden?

Alla typer av extern underhållning/aktivering (med personer som kommer utifrån) är inställt. Ordinarie personal och aktiverare fortsätter med intern aktivering.

Vad händer med dagverksamheterna nu när det är besöksförbud?

I dagsläget är det ingen skillnad.

Vilka riskgrupper finns?

En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hanteras personer med nedsatt immunförsvar på något särskilt sätt nu?

Basala hygienföreskrifter följs. Besöksförbud är infört på bland annat kommunens boende för äldre och funktionshindrade.

Vad har ni för hygienrutiner?

Basala hygienföreskrifter och rutiner efterföljs utifrån socialstyrelsens hygienrutinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hur jobbar ni för att minska risken att min anhörige ska bli smittad?

De basala hygienföreskrifterna och rutinerna efterföljs. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har luftvägssymtom. En annan försiktighetsåtgärd är att vi sedan onsdag den 11 mars har infört besöksförbud på våra äldreboenden och gruppboenden inom LSS samt inom korttidsvården AKKVA. Från 6 april gäller besöksförbud även på servicehusen och matsalen på Korpralen är stängd för externa besökare.

Vad händer om det boende där min anhörige bor blir drabbat av Corona-smittan?

Det är Region Värmland som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-06