FAQ om corona för vård och omsorg

Här finns frågor och svar samlade om coronaviruset när det gäller vård och omsorg i Arvika kommun.

Om du klickar på de länkade frågorna nedan, så kommer du direkt till svaret på frågan längre ner på sidan.


Kan jag som brukare, anhörig eller god man ställa krav på att personalen inom Vård och omsorg ska vara vaccinerad?

Nej, som arbetsgivare får Arvika kommun inte behandla vaccinerad och ovaccinerad personal på olika sätt.

Alla medarbetare har ett ansvar och en skyldighet att skydda brukare, boende, sig själva och arbetskamrater. Generellt gäller att alla personer som inte är fullvaccinerade ska hålla avstånd till andra, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och de som är äldre än 70 år.

Vård och omsorg följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Värmland, vilket innebär bland annat att

  • personalen använder visir, både vid patientkontakt och kontakt med annan personal, om man måste komma närmare än två meter
  • vi följer basala hygienrutiner

Verksamheten Vård och omsorg i Arvika kommun arbetar för att öka vaccinationstäckningen på våra arbetsplatser genom att ​till exempel erbjuda möjlighet för anställda att vaccinera sig på arbetstid. Vi informerar också brett om fördelarna med att så många som möjligt vaccinerar sig.

 

Var kan jag vända mig om jag som anhörig känner mig orolig eller har frågor om det boende som min anhörige bor på?

Vänd dig till enhetschefen på respektive boende, se kontaktuppgifter på webbplatsen genom att välja aktuellt boende i undermenyn.

Vad finns det för riktlinjer när jag vill besöka min anhörige på särskilt boende?

(Uppdaterad 2021-07-07)
För att minska risken för smittspridning gäller särskilda riktlinjer för besök på boendena. Riktlinjerna gäller även om den boende/besökaren har vaccinerats mot covid-19.
Mer information finns på sidan Besök på äldreboende.

Påverkas färdtjänst och andra kommunikationsmöjligheter för min anhörige?

Nej.

Hanteras personer med nedsatt immunförsvar på något särskilt sätt nu?

Basala hygienföreskrifter följs.

Vad har ni för hygienrutiner?

Basala hygienföreskrifter och rutiner efterföljs utifrån Socialstyrelsens hygienrutiner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vilken skyddsutrustning använder ni inom Vård och omsorg?

Även om vi oftast möter dig som anhörig i vanliga arbetskläder använder vi alltid skyddsutrustning vid mötet med våra brukare samt följer de basala hygienrutinerna, vilket bland annat innebär att vi har rena kläder, tvättar och spritar våra händer och underarmar före och efter varje moment.

Skyddsutrustning, såsom plastförkläde, handskar och visir, används alltid vid kontakt och utförande av personlig vård nära våra brukare, det vill säga närmare än 2 meter. Om visir inte bedöms skydda helt kombineras det med munskydd.

Alla som jobbar inom Vård och omsorg använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och vi följer gällande rekommendationer från Smittskydd Värmlands läkare samt Folkhälsomyndigheten.

Ändras de gällande rekommendationerna följer vi de nya förutsättningarna.


Hur jobbar ni för att minska risken att min anhörige ska bli smittad?

(Uppdaterad 2021-07-07) De basala hygienföreskrifterna och rutinerna efterföljs. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har luftvägssymtom.

Vad händer om det boende där min anhörige bor blir drabbat av Coronasmittan?

Det är Region Värmland som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-15