FAQ om corona för vård och omsorg

Här finns frågor och svar samlade om coronaviruset när det gäller vård och omsorg i Arvika kommun.

Om du klickar på de länkade frågorna nedan, så kommer du direkt till svaret på frågan längre ner på sidan.


Hur jobbar ni för att säkra upp verksamheter inom Vård och omsorg?

Vi följer Vård och omsorgs Krisplan och gör prioriteringar av arbetsuppgifter.

Var kan jag vända mig om jag som anhörig känner mig orolig eller har frågor om det boende som min anhörige bor på?

Vänd dig till enhetschefen på respektive boende, se kontaktuppgifter på webbplatsen genom att välja aktuellt boende i undermenyn.


Vad finns det för riktlinjer när jag vill besöka min anhörige på särskilt boende?

(Uppdaterad 2021-02-26)
För att minska risken för smittspridning gäller särskilda riktlinjer för besök på boendena och besök måste också bokas i förväg. Riktlinjerna gäller även om den boende/besökaren har vaccinerats mot covid-19.
Mer information finns på sidan Besök på äldreboende.


Påverkas färdtjänst och andra kommunikationsmöjligheter för min anhörige?

Inte i dagsläget.

Vilka aktiviteter kommer att ställas in/har redan ställts in på kommunens trygghetsboenden och vårdboenden?

Alla typer av extern underhållning/aktivering (med personer som kommer utifrån) är inställt. Ordinarie personal och aktiverare fortsätter med intern aktivering.

Vad händer med dagverksamheterna?

(Uppdaterad 2020-09-30) Träffpunkt Strand är inställd.

Vilka riskgrupper finns?

En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hanteras personer med nedsatt immunförsvar på något särskilt sätt nu?

Basala hygienföreskrifter följs. Besöksförbud är infört på bland annat kommunens boende för äldre.

Vad har ni för hygienrutiner?

Basala hygienföreskrifter och rutiner efterföljs utifrån Socialstyrelsens hygienrutinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken skyddsutrustning använder ni inom Vård och omsorg?

Även om vi oftast möter dig som anhörig i vanliga arbetskläder använder vi alltid skyddsutrustning vid mötet med våra brukare samt följer de basala hygienrutinerna, vilket bland annat innebär att vi har rena kläder, tvättar och spritar våra händer och underarmar före och efter varje moment.

Skyddsutrustning, såsom plastförkläde, handskar och visir, används alltid vid kontakt och utförande av personlig vård nära våra brukare, det vill säga närmare än 2 meter. Om visir inte bedöms skydda helt kombineras det med munskydd.

Alla som jobbar inom Vård och omsorg använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och vi följer gällande rekommendationer från Smittskydd Värmlands läkare samt Folkhälsomyndigheten.

Ändras de gällande rekommendationerna följer vi de nya förutsättningarna.


Hur jobbar ni för att minska risken att min anhörige ska bli smittad?

(Uppdaterad 2020-09-30) De basala hygienföreskrifterna och rutinerna efterföljs. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har luftvägssymtom. Matsalen på Korpralen är stängd för externa besökare.

Vad händer om det boende där min anhörige bor blir drabbat av Coronasmittan?

Det är Region Värmland som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-26