FAQ om corona för vård och omsorg

Här finns frågor och svar samlade om coronaviruset när det gäller vård och omsorg i Arvika kommun.

Om du klickar på de länkade frågorna nedan, så kommer du direkt till svaret på frågan längre ner på sidan.Hur jobbar ni för att säkra upp verksamheter inom Vård och omsorg?

Vi följer Vård och omsorgs Krisplan och gör prioriteringar av arbetsuppgifter.

Var kan jag vända mig om jag som anhörig känner mig orolig eller har frågor om det boende som min anhörige bor på?

Vänd dig till enhetschefen på respektive boende, se kontaktuppgifter på webbplatsen genom att välja aktuellt boende i undermenyn.

Vilka boenden råder det besöksförbud på?

(Uppdaterad 2020-08-28) På grund av smittorisken i samband med coronaviruset (covid-19) har Arvika kommun beslutat att följa Region Värmlands rekommendationer och har därför infört besöksförbud på kommunens äldreboenden, psykiatri gruppboende Yrevall samt inom korttidsvården AKKVA. Matsalen på Korpralen är stängd för externa besökare.

Det tidigare besöksförbudet på servicehusen Tapeten, Hamngatan och Smedberg upphör från den 1 september.

Vad innebär det att det råder besöksförbud?

Arvika kommun införde den 11 mars besöksförbud på kommunens äldreboenden och inom korttidsvården AKKVA på grund av smittorisk i samband med Coronaviruset (covid-19). Beslutet togs utifrån Region Värmlands rekommendationer.

Undantag kan göras för närstående till personer som är kritiskt sjuka om du som besökare är helt symptomfri. Bedömningen om besök är möjligt eller inte görs av ansvarig sjuksköterska.

Behörig personal, post- och matleveranser samt hantverkare som ska utföra beställda tjänster berörs inte av besöksförbudet.

Från och med 9 juli har kommunledningen tagit beslut om att öppna upp för besök utomhus vid besöksbord. Våra allmänna riktlinjer måste självklart efterlevas vid besöken för att skydda våra äldre och förhindra smittspridning - läs igenom dessa innan du bokar tid. Du som besökare kontaktar respektive boende och bokar en tid med personal/besöksvärd. Telefontiderna varierar efter respektive boende och det är viktigt att du respekterar telefontiderna. Telefontider finns på webbplatsen.öppnas i nytt fönster

Vad finns det för riktlinjer när jag vill besöka min anhörige på särskilt boende?

Om nedanstående instruktioner inte följs avbryts besöket och det kan leda till att hyresgästen måste vistas i sin lägenhet i upp till 2 veckors karantän för att förhindra smittspridning inom boendet.

 • Besök sker endast efter tidsbokning. Från den 18 augusti har vi besökstider tisdagar till och med fredagar, förutom på Akkva/Björkbacken som har måndag-torsdag. Aktuella tider och telefonnummer för respektive boende hittar du på webbplatsens sida om stängda verksamheter.
 • Alla besök sker utomhus.
 • Endast personer utan symtom på infektion får besöka hyresgäster på särskilt boende.
 • Maximalt 2 besökande per hyresgäst. Barn kan vara med om vårdnadshavare tar ansvar för att rutiner följs.
 • Besökstiden är max 30 minuter.
 • Besöket sker utan gemensam fika.
 • Kroppskontakt får inte förekomma.
 • Om du som besökare önskar lämna något till hyresgästen ska det först lämnas till personalen som rengör det med ytdesinfektion och ställer in i hyresgästens lägenhet. Blommor lämnas också till personalen som ombesörjer att de sätts i vatten.
 • Ta med egen handsprit - alla besökare ska använda handsprit före och efter besöken.
 • Besöken görs sittande vid speciella besöksbord med plexiglas.
 • Det är tillåtet med promenad under besökstiden, men även då gäller följande strikta förhållningsregler: 2 meters avstånd till hyresgästen samt till de som man möter på promenaden. Använder du som besökare handsprit och lånar visir från verksamheten får du gå närmare hyresgästen än 2 meter under promenaden.
 • Vid dåligt väder kan besök komma att ställas in.

Personalens ansvar

 • Förbereder hyresgästen som ska få ett besök.
 • Hyresgästen ledsagas av personal alternativt besöksvärd till och från besöksbordet
 • Personal eller besöksvärd informerar besök om ovanstående förhållningsregler.
 • Besöksbord och plexiglas rengörs av personalen med ytdesinfektion efter varje besök.

Hur kommer jag i kontakt med min anhörige som bor där det råder besöksförbud?

Kontakta omvårdnadspersonalen på de telefonnummer ni fick vid inflytt alternativt se kontaktuppgifter på webbplatsen.

Finns det några boenden som är exkluderade från besöksförbudet?

(Uppdaterad 2020-08-28) I dagsläget berörs inte våra bostäder inom LSS. Det kan dock finnas behov av besöksrestriktioner inom LSS bostäderna. Kontakta ansvarig chef för dialog om hur besök i bostaden kan utföras säkert för att minimera risken för smittspridning. Det tidigare besöksförbudet på våra servicehus Tapeten, Hamngatan och Smedberg upphör från den 1 september.

Påverkas färdtjänst och andra kommunikationsmöjligheter för min anhörige?

Inte i dagsläget.

Vilka aktiviteter kommer att ställas in/har redan ställts in på kommunens trygghetsboenden och vårdboenden?

Alla typer av extern underhållning/aktivering (med personer som kommer utifrån) är inställt. Ordinarie personal och aktiverare fortsätter med intern aktivering.

Vad händer med dagverksamheterna nu när det är besöksförbud?

Träffpunkt Strand och Träffpunkt Vågen är inställda.

Vilka riskgrupper finns?

En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hanteras personer med nedsatt immunförsvar på något särskilt sätt nu?

Basala hygienföreskrifter följs. Besöksförbud är infört på bland annat kommunens boende för äldre.

Vad har ni för hygienrutiner?

Basala hygienföreskrifter och rutiner efterföljs utifrån Socialstyrelsens hygienrutinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken skyddsutrustning använder ni inom Vård och omsorg?

Även om vi oftast möter dig som anhörig i vanliga arbetskläder använder vi alltid skyddsutrustning vid mötet med våra brukare samt följer de basala hygienrutinerna, vilket bland annat innebär att vi har rena kläder, tvättar och spritar våra händer och underarmar före och efter varje moment.

Skyddsutrustning, såsom plastförkläde, handskar och visir, används alltid vid kontakt och utförande av personlig vård nära våra brukare, det vill säga närmare än 2 meter. Om visir inte bedöms skydda helt kombineras det med munskydd.

Alla som jobbar inom Vård och omsorg använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och vi följer gällande rekommendationer från Smittskydd Värmlands läkare samt Folkhälsomyndigheten.

Ändras de gällande rekommendationerna följer vi de nya förutsättningarna.


Hur jobbar ni för att minska risken att min anhörige ska bli smittad?

De basala hygienföreskrifterna och rutinerna efterföljs. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har luftvägssymtom. En annan försiktighetsåtgärd är att vi sedan onsdag den 11 mars har infört besöksförbud på våra äldreboenden samt inom korttidsvården AKKVA. Från 6 april gäller besöksförbud även på servicehusen och matsalen på Korpralen är stängd för externa besökare.

Vad händer om det boende där min anhörige bor blir drabbat av Coronasmittan?

Det är Region Värmland som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Vad innebär det att hemtjänsten arbetar utifrån "garantinnivån"?

(Uppdaterad 2020-05-27) Från och med den 1 juni 2020 kommer hemtjänsten i Arvika kommun att arbeta utifrån den så kallade garantinivån.

Det innebär att insatser såsom personlig vård, toalettbesök och måltider kommer att vara det som prioriteras i första hand.

Det innebär också att social aktivering, ledsagning eller avlösarservice i hemmet inte kommer kunna prioriteras. Insatser i form av städ och tvätt kan också påverkas på så sätt att de kan ske med längre mellanrum.

Förutsättningarna kan se lite olika ut i olika delar av kommunen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-07