FAQ om corona för gymnasium och komvux

Här finns frågor och svar samlade om coronaviruset när det gäller gymnasium och vuxenutbildning i Arvika kommun.

Om du klickar på de länkade frågorna nedan, så kommer du direkt till svaret på frågan längre ner på sidan.Gymnasieskola:

Kommer gymnasiet bedrivas på distans höstterminen 2020 också?

Mot bakgrund av epidemiologin och det aktuella kunskapsläget ser Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om distansundervisning kan tas bort och att gymnasieskolor från den 15 juni kan återgå till ordinarie verksamhet. Dock gäller fortfarande de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder kan behöva vidtas. Detta betydar att undervisning inte kommer ske på distans under höstterminen.


Är gymnasieskolorna stängda?

Nej, alla gymnasieskolor kommer att gå över till distansstudier från och med onsdagen 18 mars. Detta gäller också vuxenutbildningen, yrkeshögskola och universitet. Mer information om vuxenutbildningen finns på ANC:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör jag om jag som elev behöver fråga någon lärare när jag pluggar hemma?

Berörda elever informeras kontinuerligt om hur det kommer att bli för var och en.

Hur går distansundervisningen till?

Distansundervisningen sker i huvudsak över Google classroom, men även e-post kan förekomma.

När kommer gymnasieskolan att återgå till undervisning i lokalerna igen?

I dagsläget vet vi inte det, men vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer utvecklingen.

Vad händer med inplanerade prov och examinationer?

De kommer att se olika ut och viss förskjutning kan komma att ske. De examinationer som kan ske via Google classroom eller Chromex (webbaserat examinationssystem) kommer att genomföras som planerat. De nationella proven i grund- och gymnasieskola ställs in.

Vad innebär det att studera hemifrån, vad är det för krav på mig?

Det bygger på att eleverna tar sitt ansvar och jobbar med sina studier. Det är inget extra lov, utan man måste genomföra sitt skolarbete. Utan redovisning av skolarbetet kommer det att betraktas som ogiltig frånvaro och i förlängningen kan det innebära indraget CSN-bidrag.

Jag går ett yrkesprogram, hur kommer det påverka mig?

Här tvingas vi planera om i terminen beroende på när man kan göra praktiska moment igen. Men vi kommer att göra allt vi kan för att det ska fungera.

Jag läser årskurs 3 på gymnasiet, hur kommer mina avgångsbetyg att påverkas?

I nuläget finns det inga klara besked att ge. Skolverket, regeringen och alla Sveriges kommuner kommer att göra allt för att våra gymnasieelever ska kunna få sina slutbetyg och ta sin examen.

Vad händer med studenten?

Studentfirandet i Arvika kommer bli annorlunda, men vi hoppas kunna göra den så högtidlig och minnesvärd det går med tanke på omständigheterna. Studenterna på Solberga och Taserud kommer att springa ut klassvis och få mötas av två närstående var.

På Solbergagymnasiet springer klasserna ut en i taget enligt ett schema. Skolgården (parkeringen) kommer att spärras av så att endast två närstående per elev får vistas inom området vid tidpunkten då eleverna springer ut.

På Taserudsgymansiet kommer klasserna också att släppas ut klassvis, men ur olika ingångar vid 2 olika tillfällen. Även på Taserud får eleverna mötas av två närstående per elev.

Den 28 april beslöt Folkhälsomyndigheten att större ceremonier, samlingar, eller parader för hela skolan ska inte hållas, och skolklasser på lastbilsflak får inte förekomma.

Transportstyrelsen har tillfälligt förbjudit studentflak. Förbudet gäller från och med 15 maj till den 31 december i år. I föreskriften förbjuds uttryckligen att "färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande".

När nu gymnasieeleverna ska studera på distans, varför ska grund- och förskoleelever fortsatt gå i skolan?

I nuläget bedömer regeringen och Folkhälsomyndigheten att det inte är rätt tid för att stänga våra grund- och förskolor. Däremot gör de bedömningen att många av eleverna i våra gymnasieskolor pendlar. För att minska farten på smittspridningen rekommenderas att undervisningen sker på distans.

I Arvika följer vi regeringens och myndigheternas beslut och vi förbereder oss för att grund- och förskolorna kan komma att stängas längre fram.

Hur kommer det bli med de nationella proven under våren, kommer de att genomföras?

Skolverket har tagit beslutet om att ställa in nationella proven i grund- och gymnasieskola under våren 2020.

Hur blir det med elevhälsan, kommer jag fortfarande kunna träffa skolsköterska, kurator etc?

Ja, skolorna kommer att vara bemannade ungefär som vanligt. Inplanerade besök kan genomföras.

Vuxenutbildning/Yrkeshögskolan:

Jag har studiemedel via CSN, vad händer med mitt studielån?

Du är fortfarande aktiv elev och så länge du är frisk behöver du som har studiemedel inte meddela några ändringar till CSN. Blir du sjuk däremot gäller det som alltid att du anmäler till Försäkringskassan.

Vad gör jag om jag behöver fråga någon lärare när jag pluggar hemma?

Information kommer att ges från respektive lärare under tiden som distansstudierna pågår.

Hur går distansundervisningen till?

Respektive lärare kommer att informera sina elever om hur distansundervisningen kommer att gå till väga.

Vad innebär det att studera hemifrån, vad är det för krav på mig?

Det bygger på att eleverna tar sitt ansvar och jobbar med sina studier. Det är inget extra lov utan man måste genomföra sitt skolarbete. Redovisning av skolarbete inom den stipulerade tiden räknas men om det inte sker i tid räknas det som ogiltigt och kan komma att påverka CSN.

Vad händer med inplanerade tentor och examinationer?

De slutförs som planerat fast hemifrån. Information och tillvägagångssätt kommer att ges från respektive lärare i de berörda kurserna.

Sidansvarig:

Per-Joel Sewelén

Sidan uppdaterad: 2020-06-22