FAQ om corona för gymnasium och komvux

Här finns frågor och svar samlade om coronaviruset när det gäller gymnasium och vuxenutbildning i Arvika kommun.

Om du klickar på de länkade frågorna nedan, så kommer du direkt till svaret på frågan längre ner på sidan.


Gymnasieskola:

Vad gäller för gymnasiet?

(Uppdaterad 2021-04-07)

Arvika kommun har beslutat att förlänga distansstudierna till viss del för Solbergagymnasiet och Taserudsgymnasiet, från och med måndag den 25 januari till och med den 23 april.

Solbergagymnasiet kommer ha ett rullande schema per årskurs. På Taserudsgymnasiet kommer behoven från de olika yrkesprogrammen styra hur den delvis distansundervisningen kommer se ut. Närundervisning för årskurs 3 kommer att prioriteras på båda skolorna. Detta för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för vidare studier.

Elever i gymnasiesärskolan och elever på Introduktionsprogrammen är undantagna distansundervisningen. Elever i behov av särskilt stöd kommer att ha möjlighet att få undervisning på skolan, detta görs i samråd med skolan.

Det finns möjlighet för elever som vill att äta lunch att göra det på sin ordinarie skola.

Mer information till vårdnadshavare meddelas via elevernas mentorer. Arvika kommun följer fortsatt utvecklingen av smittspridningen.


Hur länge ska en elev stanna hemma om hen testats positivt för covid-19?

Vid positivt provsvar behöver eleven stanna hemma minst två dygn efter att det är symtomfritt och minst sju dagar efter insjuknandet. I de fall eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till skolan om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Hur länge ska eleven stanna hemma om hen har symptom men inget test har gjorts?

Vid covid-19-symptom och inget prov har tagits behöver eleven stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan eleven återgå till skolan om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vad gäller om eleven har någon smittad i sin familj eller hushåll?

Om någon i familjen eller hushållet är smittad ska eleven stanna hemma från skola, även om eleven inte har några symtom. Mer information finns på 1177.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur blir det med utvecklingssamtal?

Utvecklingssamtal kan hållas, men viktigt att tänka på är att hålla avstånd. Vidare fungerar det även att ha dessa samtal via Meet.

Vad gör gymnasieskolorna för att motverka smittspridning?

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer större samlingar av elever undvikas. Folkhälsomyndigheten anser att skolan i möjligaste mån ska öka avståndet mellan sittplatserna i matsalen, samt försöka sprida ut mattiderna föra att begränsa antalet elever som är i matsalen samtidigt. Det innebär att det kommer att vara fler fasta schemalagda tider för eleverna att äta skollunch.

Vi kommer arbeta med att informera om pandemin och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra smittspridning. Vi ska sträva efter att öppna upp för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna, om möjligt med koppling till ämnesundervisningen.

Vi kommer säkerställa att de elever som behöver stöd för att bearbeta och hantera situationen får det.

Vad händer med föräldramöten, infokvällar och öppethus?

Folkhälsomyndighetens direktiv anger att vi ska minimera aktiviteter som samlar många personer så som föräldramöten och arrangemang för elever och föräldrar. Vi gör tolkningen att vi inte ska bjuda in till föräldramöten, inte heller till Informationskvällar för åk 9 och Öppet Hus.

Informationskvällarna kommer att ersättas med film där varje program presenterar sig. Mer information om detta kommer senare.

Vad gör jag om jag som elev behöver fråga någon lärare när jag pluggar hemma?

Berörda elever informeras kontinuerligt om hur det kommer att bli för var och en.

Hur går distansundervisningen till?

Distansundervisningen sker i huvudsak över Google classroom, men även e-post kan förekomma.

Vad innebär det att studera hemifrån, vad är det för krav på mig?

Det bygger på att eleverna tar sitt ansvar och jobbar med sina studier. Det är inget extra lov, utan man måste genomföra sitt skolarbete. Utan redovisning av skolarbetet kommer det att betraktas som ogiltig frånvaro och i förlängningen kan det innebära indraget CSN-bidrag.


Vuxenutbildning/Yrkeshögskolan:

Jag har studiemedel via CSN, vad händer med mitt studielån?

Du är fortfarande aktiv elev och så länge du är frisk behöver du som har studiemedel inte meddela några ändringar till CSN. Blir du sjuk däremot gäller det som alltid att du anmäler till Försäkringskassan.

Vad gör jag om jag behöver fråga någon lärare när jag pluggar hemma?

Information kommer att ges från respektive lärare under tiden som distansstudierna pågår.

Hur går distansundervisningen till?

Respektive lärare kommer att informera sina elever om hur distansundervisningen kommer att gå till väga.

Vad innebär det att studera hemifrån, vad är det för krav på mig?

Det bygger på att eleverna tar sitt ansvar och jobbar med sina studier. Det är inget extra lov utan man måste genomföra sitt skolarbete. Redovisning av skolarbete inom den stipulerade tiden räknas men om det inte sker i tid räknas det som ogiltigt och kan komma att påverka CSN.

Vad händer med inplanerade tentor och examinationer?

De slutförs som planerat fast hemifrån. Information och tillvägagångssätt kommer att ges från respektive lärare i de berörda kurserna.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-07