Information om corona i skola, förskola

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns här samlad infromation om vad som gäller i grundskola och förskola. Arvika kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande coronaviruset.

Lättade restriktioner den 29 september

I och med att de nationella rekommendationerna tas bort är det från och med den 29 september varje rektors ansvar att besluta vad som gäller för varje skola och förskola. Detta innebär att återgången till vardagen under hösten kan se olika ut på olika förskolor och skolor. Det kan till exempel handla om hämtning och lämning av barn utomhus, möjligheten att gå in på förskolan eller skolan, eller om föräldramöten hålls digitalt eller på plats.

Det allmänna rådet som nu istället tar vid är rekommendationer till den enskilda individen att förhindra smitta. Det betyder att var och en uppmanas ta ansvar för att inte sprida smittan vidare, bland annat genom att stanna hemma vid sjukdom och följa skolans riktlinjer.

Du hittar ytterligare information om vad som gäller i skolan från och med den 29 september på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


När och hur länge ska barnet vara hemma?

Du hittar riktlinjer om hur du som vårdnadshavare ska tänka om ditt barn är sjukt eller har förkylningssymptom i en tydlig matris på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Barn och corona

Du som vårdnadshavare hittar tips på hur du kan prata med barn om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats.. På bris.se Länk till annan webbplats. finns också tips direkt till barn om hur de kan hantera oro. Barn kan varje dag ringa, chatta eller e-posta till Bris kuratorer.


Vaccination

Du hittar all information om vaccination för barn och ungdomar på 1177.se. Länk till annan webbplats. Information finns också på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. Informationen finns på flera olika språk på 1177.se (länk fortfarande inte klar!).

För Arvikas kommunala skolor ska den hälsodeklaration och samtyckesblankett som kommer till dig som vårdnadshavare fyllas i och postas. Alla elever får ett svarskuvert av skolan. I detta kuvert lägger du samtyckesblanketten och hälsodeklarationen. Klistra därefter igen kuvertet. Posta i vanlig brevlåda. Då porto redan är betalt behövs inget frimärke. Breven går direkt till skolsköterska på elevhälsan.

Mer information vaccination på de olika skolorna finns på Edwise. Vaccinationen startar vecka 45.

Estetiska skolans elever och vårdnadshavare hittar information på lärplattformen Schoolsoft.

Drop-in tider vaccination för ovaccinerade

Du som ännu inte vaccinerat dig med en första dos mot covid-19 är välkommen till en tillfällig drop-in-mottagning för ovaccinerade. Mer information och tider finns på 1177.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Förskola:

När kan mitt barn återgå till förskolan efter att ha varit sjuk?

(Uppdaterat 2021-11-01) Information om hur länge ditt barn ska stanna hemma efter att ha varit sjukt finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.


Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

(Uppdaterad 2021-03-18) Barn i förskolan ska stanna hemma om någon i hemmet är smittad av covid-19.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från förskolan. Får hen vara hemma?

(Uppdaterad 2021-04-16) Ja, hen får vara hemma från förskolan.

Om jag har mitt barn hemma från förskolan, behåller hen ändå sin plats?

Ja, ditt barn behåller sin plats på förskolan även om du väljer att ha hen hemma.

Hur ska jag som vårdnadshavare tänka när jag lämnar mitt barn på förskolan?

(Uppdaterat 2021-06-16) För att minimera smittspridning så genomförs lämning och hämtning utomhus så långt som möjligt. Känner ni symptom på förkylning är det bra om annan anhörig kan ta hand om lämning och hämtning. Vi vill även påminna om att vi håller avstånd när vi möts.

Om någon i hemmet är smittad av covid-19 ska barn stanna hemma från förskolan i familjekarantän.

Vårdnadshavare uppmanas att hålla barn hemma om de har förkylningssymtom. Om vi tar emot barn som är snuviga och hostiga i verksamheten, får detta till följd att förskolans personal blir sjuka. Personalen på våra förskolor har hårda restriktioner och får inte komma tillbaka till jobbet förrän de är helt friska. Detta gör att vi ofta får personalbrist på förskolorna. I slutändan kan vi behöva skicka hem friska barn då vi inte kan utföra arbetet med dem på ett säkert sätt.

Vad händer med barnets placering på förskola/fritidshem om jag som vårdnadshavare blir permitterad?

Vårdnadshavare gör i samråd med personalen i förskola och fritidshem upp tider som passar utifrån de behov som finns.

Även skolverket ger information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kring vad som gäller i samband med coronasmitta.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-10