FAQ om corona för skola, förskola och musikskola

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns här frågor och svar samlade.

Du som vårdnadshavare hittar tips på hur du kan prata med barn om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats. På bris.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns också tips direkt till barn om hur de kan hantera oro. Barn kan varje dag ringa, chatta eller e-posta till Bris kuratorer.

Om du klickar på de länkade frågorna nedan, så kommer du direkt till svaret på frågan längre ner på sidan.


Allmänt:
Mitt barn har lindriga förkylningssymptom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Sjuka barn bör vara hemma utifrån vårdnadshavarnas bedömning - ta hjälp av Folkhälsomyndighetens checklista/matrislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur länge ska mitt barn stanna hemma om hen testats positivt för covid-19?

Vid positivt provsvar behöver barnet stanna hemma minst två dygn efter att det är symtomfritt och minst sju dagar efter insjuknandet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till förskolan/skolan om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Håll barnet hemma tills barnet är piggt och friskt nog att orka en hel dag på förskolan/skolan. Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Hur länge ska mitt barn stanna hemma om hen har symptom men inget test har gjorts?

(Uppdaterad 2021-03-23) För barn i grundskolan rekommenderas i första hand testning vid symtom på covid-19. Om barnet av någon anledning inte testas, gäller samma rekommendationerna nedan.

Barnet ska stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två (2) dygn som ska vara helt utan symtom.

Om sju (7) dygn har gått sedan barnet blev sjukt och de två (2) sista dygnen varit utan feber och att barnet i övrigt är förbättrat, kan återgång till förskolan/fritidshem och annan verksamhet ske, även vid lätta kvarvarande symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju (7) dygn. Under denna period ska barnet undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.

Under denna period ska barnet undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. Detta upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.


Vilka åtgärder tar våra skolor, förskolor och fritidshem för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Våra skolor och förskolor arbetar förebyggande för att minska smittspridning.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.

Vid matsalsituationer i skolan håller vi större avstånd och är noga med hygienrutiner. Desinficering av tagytor som till exempel dörrhandtag, ljusknappar med mera desinficeras och prioriteras vid städning. Hämtning och lämning vid skol- och fritidstid sker i möjligaste mån utomhus. 

Inom förskolan ska alla barn tvätta händerna när de kommer till förskolan. Vi sprider ut oss vid borden i den mån det går vid frukost/lunch/mellanmål. Vi försöker möta upp utomhus så långt som möjligt vid hämtning/lämning samt vid tillfällen under dagen då det är många i hallen samtidigt. Handtag, ljusknappar och andra ytor som man ofta tar i desinficeras varje dag.

Större evenemang och resor inom skola och förskola ställs in.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det är regler som talar om vad du behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Alla oavsett ålder som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt bete sig som att man har testats positivt för covid-19. Mer information finns på 1177.se.

Barnet ska vara symptomfritt i två dygn innan återgång till förskolan/fritidshem. Förskolan/fritidshem kontaktas då barnet är friskt, då vet vi att det kommer tillbaka till förskolan om 2 dagar.

Hur gör jag om mitt barn har allergiska besvär? Kan jag lämna på förskolan/fritids?

Det är vårdnadshavares bedömning som gäller. Är det symptom som du känner igen och barnet har en fastställd allergi och inte har någon annan förkylnings eller luftvägsinfektion så kan barnet komma till förskolan. Är du som förälder osäker kontakta vårdguiden 1177.

Vad görs för att minska smittspridning i matsalar på fritids/förskolor?

I den mån det är mån möjligt kommer vi att fortsatt öka avståndet mellan sittplatserna i matsalen samt försöka sprida ut mattiderna för att begränsa antalet elever som är i matsalen samtidigt, vilket är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Utöver detta är det god basal handhygien i samband med måltider som eftersträvas.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundskola:

Vad gäller för elever i grundskolan inför höstterminen?

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som regel i alla skolformer för barn och unga.

Det kommer alltså inte vara nödvändigt med distansundervisning i förebyggande syfte i samma uträckning till hösten. Beroende på det aktuella smittläget i Värmland kan det vid terminsstarten vara relevant att särskilt beakta förebyggande åtgärder för vissa aktiviteter i skolan. Eftersom olika virussjukdomar ofta sprids efter skollov är det bra att undvika stora samlingar i början av terminen. Hur aktiviteter under resten av terminen kan genomföras kommer att avgöras av hur smittläget utvecklas.


Musikskola:

Vad gäller för musikskolans undervisning?

Musikskolan elever blir kontaktade av sina lärare för mer information i samband med höstterminens start.


Förskola:

När kan mitt barn återgå till förskolan efter att ha varit sjuk?

(2021-03-23) Barnet ska stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två (2) dygn som ska vara helt utan symtom.

Om sju (7) dygn har gått sedan barnet blev sjukt och de två (2) sista dygnen varit utan feber och att barnet i övrigt är förbättrat, kan återgång till förskolan och annan verksamhet ske, även vid lätta kvarvarande symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju (7) dygn. Under denna period ska barnet undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.

Under denna period ska barnet undvika nära kontakt med personer utanför hushållet.

Detta upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.


Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

(Uppdaterad 2021-03-18) Barn i förskolan ska stanna hemma om någon i hemmet är smittad av covid-19.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från förskolan. Får hen vara hemma?

(Uppdaterad 2021-04-16) Ja, hen får vara hemma från förskolan.

Det finns möjlighet för dig som vårdnadshavare att slippa betala barnomsorgsavgiften om du håller ditt barn hemma under pandemin. Om du väljer att hålla barnet hemma minst 14 dagar, betalar du ingen avgift för den perioden. Erbjudandet gäller 2021-04-19 – 2021-07-09 (fram till sommarstängningen av verksamheten) och kan inte ges retroaktivt. Om ni vill ta del av erbjudandet meddelar du din förskolas rektor via mail.


Får friska syskon vara på förskolan när syskon är sjukt?

Uppdaterad 2021-04-21) Vi vädjar till dig som vårndadshavare att hålla syskon hemma när det finns förkylning i familjen.

Om jag har mitt barn hemma från förskolan, behåller hen ändå sin plats?

Ja, ditt barn behåller sin plats på förskolan även om du väljer att ha hen hemma.

Hur ska jag som vårdnadshavare tänka när jag lämnar mitt barn på förskolan?

(Uppdaterat 2021-06-16) För att minimera smittspridning så genomförs lämning och hämtning utomhus så långt som möjligt. Känner ni symptom på förkylning är det bra om annan anhörig kan ta hand om lämning och hämtning. Vi vill även påminna om att vi håller avstånd när vi möts.

Om någon i hemmet är smittad av covi-19 ska barn stanna hemma från förskolan i familjekarantän.

Vårdnadshavare uppmanas att hålla barn hemma om de har förkylningssymtom. Om vi tar emot barn som är snuviga och hostiga i verksamheten, får detta till följd att förskolans personal blir sjuka. Personalen på våra förskolor har hårda restriktioner och får inte komma tillbaka till jobbet förrän de är helt friska. Detta gör att vi ofta får personalbrist på förskolorna. I slutändan kan vi behöva skicka hem friska barn då vi inte kan utföra arbetet med dem på ett säkert sätt.

Vad händer med barnets placering på förskola/fritidshem om jag som vårdnadshavare blir permitterad?

Vårdnadshavare gör i samråd med personalen i förskola och fritidshem upp tider som passar utifrån de behov som finns.

Hur kommer introduktion/inskolning i förskolan att se ut?

De delar av introduktionen där vårdnadshavare deltar kan ske utomhus för att minska smittspridningen. Inskolning inomhus tillsammans med vårdnadshavare kan ske då övriga barn är utomhus.

Även skolverket ger informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kring vad som gäller i samband med coronasmitta.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-17