Besök på äldreboende

Det råder besöksförbud på kommunens äldreboenden, psykiatri gruppboende Yrevall samt inom korttidsvården AKKVA.

Behörig personal, post- och matleveranser samt hantverkare som ska utföra beställda tjänster berörs inte av besöksförbudet.

Undantag kan göras för närstående till personer som är kritiskt sjuka om du som besökare är helt symptomfri. Bedömningen om besök är möjligt eller inte görs av ansvarig sjuksköterska.

Du kan också träffa din närstående utomhus, antingen sittandes vid ett besöksbord eller i form av en promenad, förutsatt att du följer de riktlinjer som finns och bokar din besökstid i förväg. Du som besökare måste vara helt symtomfri. Vid besöket kommer personal eller en besöksvärd närvara och se till att föreskrifter efterföljs, i annat fall kan besöket avbrytas. Gå igenom riktlinjerna nedan så att du vet vad som gäller.

Boendena tar enbart emot bokade besök. Besöksdagar är tisdagar till och med fredagar, förutom på Akkva/Björkbacken som har måndag-torsdag. Besökstiden är 30 minuter inklusive rengöring av bord och utrustning.

Du som besökare kontaktar respektive boende för boka en tid med personal/besöksvärd. Besöks- och telefontiderna varierar efter respektive boende och det är viktigt att du respekterar dessa tider.

Telefontider:
Akkva/Björkbacken har telefontid mån-tors, 10.00-10.30, 14.00-14.30 tfn 0570-72 78 42
Gunnebo/Björkli har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-326 44
Gunnebo/Granli har telefontid tis-fre 11.0-11.30, tfn 0570-326 44, 320 15
Lingården har telefontid tis-fre 11.00-11.30, tfn 0570-46 00 34
Lövåsen har telefontid tis-fre 10.30-12.00, tfn 0570-400 04
Nybacken, plan 1 har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-815 11
Nybacken, plan 2 har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-815 13
Solgården norr har telefontid tis-fre 9.30-11.00, tfn 0570-221 43
Solgården söder har telefontid tis-fre,9.30-11.30, tfn 0570-223 15
Vågen har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-827 07
Västängsgården blå vinge, har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-72 77 96
Västängsgården grön vinge,har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-72 77 91
Västängsgården röd vinge, har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-72 77 95

Riktlinjer för besök

Om nedanstående instruktioner inte följs avbryts besöket och det kan leda till att hyresgästen måste vistas i sin lägenhet i upp till 2 veckors karantän för att förhindra smittspridning inom boendet.

 • Besök sker endast efter tidsbokning. Besökstider är tisdagar till och med fredagar.
 • Alla besök sker utomhus.
 • Endast personer utan symtom på infektion får besöka hyresgäster på särskilt boende.
 • Maximalt 2 besökande per hyresgäst. Barn kan vara med om vårdnadshavare tar ansvar för att rutiner följs.
 • Besökstiden är max 30 minuter.
 • Besöket sker utan gemensam fika.
 • Kroppskontakt får inte förekomma.
 • Om du som besökare önskar lämna något till hyresgästen ska det först lämnas till personalen som rengör det med ytdesinfektion och ställer in i hyresgästens lägenhet. Blommor lämnas också till personalen som ombesörjer att de sätts i vatten.
 • Ta med egen handsprit - alla besökare ska använda handsprit före och efter besöken.
 • Besöken görs sittande vid speciella besöksbord med plexiglas.
 • Det är tillåtet med promenad under besökstiden, men även då gäller följande strikta förhållningsregler: 2 meters avstånd till hyresgästen samt till de som man möter på promenaden. Använder du som besökare handsprit och lånar visir från verksamheten får du gå närmare hyresgästen än 2 meter under promenaden.
 • Vid dåligt väder kan besök komma att ställas in.

Personalens ansvar

 • Förbereder hyresgästen som ska få ett besök.
 • Hyresgästen ledsagas av personal alternativt besöksvärd till och från besöksbordet
 • Personal eller besöksvärd informerar besök om ovanstående förhållningsregler.
 • Besöksbord och plexiglas rengörs av personalen med ytdesinfektion efter varje besök.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-07