Besök på äldreboende

Vi befinner oss fortfarande mitt i en pågående pandemi där smittspridningen just nu ökar i hela samhället. Därför är det extra viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta följa myndigheternas, Socialstyrelsens, Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands allmänna råd, rekommendationer och föreskrifter.

För att minska risken för smittspridning har varje äldreboende utifrån dessa föreskrifter skapat riktlinjer anpassade efter boendets utförande och verksamhetens möjlighet att på ett säkert sätt möjliggöra säkra besök. Riktlinjerna kan skilja sig åt mellan olika boenden. På korttidsavdelningen Akkva gäller särskilda rutiner då de inte kan ta emot besök i flerbäddsrum på grund av smittorisken.


Nedanstående riktlinjer gäller på samtliga boenden i Arvika kommun. Varje besök bokas i förväg! Observera att besökare ska vara helt symtomfria och inte ha någon med konstaterad covid-19 smitta i sitt hushåll. Riktlinjerna gäller även om boende/besökare har vaccinerats mot covid -19.

 • Ett besökstillfälle/dag/hyresgäst.
 • Max två besökare/besök - detta är viktigt för att vi ska kunna hålla avstånd inne i lägenheterna.
 • Besökare får inte gå in på boendet utan personal.
 • Besökare ska ta kortast möjligast väg till hyresgästen.
 • Besök tillåts endast inne i respektive hyresgästs lägenhet.
 • Besökare får inte vistas i allmänutrymmen, kök och så vidare.
 • Noggrann handhygien gäller direkt före och efter varje besök, handtvätt alternativt handsprit.
 • Sprittorka kontaktytor, exempelvis dörrhandtag, kranar osv, vid slutet av besöket.
 • Håll avstånd inne i lägenheten - minst två meters avstånd utan visir.
 • Vaccinerad hyresgäst
  Visir och eget munskydd ska användas till och från hyresgästens lägenhet. Besökare lånar visir av verksamheten vid behov.
  Visir och munskydd kan tas av inne hos hyresgästen även om fysiska avståndet är mindre än 2 meter.
 • Icke vaccinerad hyresgäst
  Visir och eget munskydd ska användas till och från hyresgästens lägenhet samt inne i lägenheten om fysiska avståendet är mindre än 2 meter. Besökare lånar visir av verksamheten vid behov.
 • Undvik kroppskontakt - fysisk distansering gäller.
 • Undvik anstormningar.
 • Besökare uppmanas att lyssna till råd, följa och respektera personalens anvisningar.
 • Besökare som inte följer rutiner och riktlinjer avvisas.
 • OBS! Respektive äldreboende har lokala rutiner för bland annat hantering av visiren. Se information på plats!

Besökstider

Våra äldreboenden: besök är välkomna någon av följande tider: måndag-söndag, kl 10-12 eller kl 13.30-16.30.

Korttidsavdelningen Akkva: 1 timme/besök. Det finns fem bokningsbara tider/dag: måndag-söndag, kl 10-11, kl 11-12, kl 13.30-14.30, kl 14.30-15.30 eller kl 15.30-16.30.

Telefontider:
Akkva/Björkbacken har telefontid mån-tors, 10.00-10.30, 14.00-14.30 tfn 0570-72 78 42
Gunnebo/Björkli har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-326 44
Gunnebo/Granli har telefontid tis-fre 11.0-11.30, tfn 0570-326 44, 320 15
Lingården har telefontid tis-fre 11.00-11.30, tfn 0570-46 00 34
Lövåsen har telefontid tis-fre 10.30-12.00, tfn 0570-400 04
Nybacken, plan 1 har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-815 11
Nybacken, plan 2 har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-815 13
Solgården norr har telefontid tis-fre 9.30-11.00, tfn 0570-221 43
Solgården söder har telefontid tis-fre,9.30-11.30, tfn 0570-223 15
Vågen har telefontid mån-fre 11-11.45, tfn 0570-827 07
Västängsgården blå vinge, har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-72 77 96
Västängsgården grön vinge,har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-72 77 91
Västängsgården röd vinge, har telefontid tis-fre 11-11.30, tfn 0570-72 77 95

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-03