Hjärtstopp

Hjärtstartare och skylt

Ju snabbare en nödställd får hjälp, dessto större är chanserna att överleva ett hjärtstopp. Genom att dessutom ha snabb tillgång till en hjärtstartare ökas chanserna ytterligare.

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är två skilda sjukdomstillstånd. Vid en hjärtinfarkt drabbas delar av hjärtmuskeln av syrebrist som gör att hjärtat får svårare att pumpa runt blodet.

Hjärtstartare

Runt om i kommunen finns ett antal hjärtstartare utplacerade. Några finns på företag och några finns i offentliga byggnader som stadshuset, biblioteket och Arvika Näringslivscenter. De flesta är tillgängliga för allmänheten och är tänkta att användas av privatpersoner då någon i närheten drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

Mycket enkel att använda

De hjärtstartare som finns utplacerade i kommunen är mycket enkla att använda. De ger talande instruktioner till användaren om hur man ska göra och någon stöt kan inte ges om det inte är nödvändigt. Hjärtstartaren analyserar hjärtat hos den drabbade och ger sedan instruktioner om vad som ska göras. Till exempel kan du få uppmaningen att fortsätta med hjärt- och lungräddning.

Ingen utbildning krävs

Det krävs ingen särskild utbildning för att använda hjärtstartaren, men en rekommendation är att gå en kurs i hjärt- och lungräddning, HLR.

Karta och information

Webbsidan Hjärtstartarregistret är den sida där alla hjärtstartare i Sverige registreras. Där finns bland annat information om var varje hjärtstartare är placerad.

Registret har ett samarbete med SOS Alarm. Detta gör att larmoperatören kan se de registrerade hjärtstartarnas placeringar på kartan och upplysa inringaren om var närmaste hjärtstartare finns för snabb livräddande insats i väntan på ambulans.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-07
Kontakta oss
 • Larmnummer 112

 • 156. Räddningstjänst
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kopparv 1

 • Mattias Larsson
 • Räddningschef
 • Tfn 0570-826 28

 • Räddningstjänst
 • Tobias Erlandsson
 • Stf räddningschef
 • Tfn 0570-826 25